พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ขบวนประกวดแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง และเทพีสงกรานต์
16c4ffc0330b173146f3dfca2597515c.jpgที่เวทีกิจกรรมบริเวณลานเอนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าชาวต่างชาติที่เฝ้ารอชมอยู่ตลอดสองข้างทางถนน เป็นสัญญาณของการเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ หรือ งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพตั้งแต่ช่วงเช้า นอกจากขบวนล้านนาไทยในอดีต ที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาวล้านนา 93e22bf16952de0c146d644bb41c1373.jpgไฮไลท์สำคัญ คือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง หรือ ผู้หญิงปั่นรถจักรยานและก๋างจ้อง ที่มีหญิงสาวในชุดพื้นเมืองล้านนา ถือร่ม หรือ จ้อง และปั่นรถจีบ โดยปีนี้มีหญิงสาวเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแม่ญิ๋งขี่รถถีบก๋างจ้องกว่า 50 คนbbb0d624d519d233fab29b545bfdff54.jpg