3510ef89794396b4e522fa2bb967e1af.jpg
เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียน ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดเมืองใหม่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กลับไปค้าขายได้อย่างปลอดภัย ก่อนจะกลับมาเปิดตลาดเมืองใหม่ในวันพรุ่งนี้ หลังเป็นคลัสเตอร์ใหญ่กระจายทั่วจังหวัดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 356 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
fa13e0f4b9b30696d4c0a52219d2f3ab.jpg
a7c91f92a0bf2612884a9d963e484cd4.jpg
62e703f8633c922eebe75bb80d34e137.jpg
3f60aa7f8b9f5471a979618cc63cb9c4.jpg
เช้าวันนี้ที่สำนักงานแขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนลูกจ้างและแรงงาน ในตลาดเมืองใหม่ พากันมารอคิวลงทะเบียน เพื่อให้สามารถกลับเข้าไปค้าขายภายในตลาดได้เป็นจำนวนมาก หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดตลาดเมืองใหม่ 14 วันตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 ตุลาคม และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (23 ตุลาคม) ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการค้าขายในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ โดยผู้ค้าขายที่จะมาลงทะเบียนได้ จะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโรคโควิด-19 แบบ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน หรือเคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จึงจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ขาย โดยเมื่อเปิดตลาดแล้วจะมีการตั้งจุดตรวจอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การลงทะเบียนจะมีระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม วันละ 500 คน หลังจากนั้นสามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแขวงนครพิงค์ ในส่วนของผู้ซื้อ มีการเปิดให้ลงทะเบียนที่บริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ถนนเจริญเมือง ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งก็ใช้มาตรการเดียวกันคือ ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโรคโควิด-19 แบบ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือเคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
a58fedf9ae97a04a668fd72d4fef5a9e.jpg
4b36ab91d8fe83d38644a461dd4bf532.jpg
c6f7e66e9861b0074ea214822f17b23f.jpg
3f0480a01ba8bea886b046ad6370bdcf.jpgนอกจากนี้เฉพาะผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมได้ด้วย สำหรับตลาดเมืองใหม่เป็นตลาดขายปลีกและขายส่ง ผัก ผลไม้ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 1,232 ราย และมีการแพร่ระบาดเชื่อมโยงไปอีกหลายคลัสเตอร์ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่403d91b23cb507618450b249a566631a.jpg
77ed3de941ea10e7f7d0167213477e2d.jpg
f69cdbaf0f1d074ab84421001ecb66dc.jpg
6a466fbb1d81bc7e8c2a32e18cc61568.jpg
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชียงใหม่ยังคงวิกฤติหนักวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 356 ราย ยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13,368 ราย วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดสะสมเชียงใหม่เสียชีวิตจากโควิดไปแล้ว 47 ราย
https://youtu.be/iUMjO4qpid0