m96UVS.jpgทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลัเข้าดับไฟป่าในพื้นที่
ทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย รอบต่อ 2 อำเภอ ทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศ ตั้งเป้าควบคุมสถานการณ์ให้ได้ภายในคืนนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญของเชียงใหม่ กระทบหลายส่วนทั้งสถานที่สำคัญ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และเป็นสาเหตุที่ควันไฟไหลเข้ามาสะสมในตัวเมือง
ไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักบริเวณบ้านตาดหมาไห้ ซึ่งเป็นรอยต่อของตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง และตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ยังคงขยายวงกว้างตลอดทั้งวัน
m96Q5Q.jpg
m965Sn.jpg
m96rMz.jpg
นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16,นายวุฒิชัย โสมวิภาต หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย,นายภัทรกุล ธรรมสานุกุล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์,พอ.พีระะพงษ์ จิระโภคิน กอ.รมน.ภาค 3,นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นอภ.เมืองเชียงใหม่ และนายภาสกร พจนาพันธ์ หน.ศ.ปฏิบัติการบินพื้นที่ภาคเหนือ (ทส) ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ วางแผน และขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ไฟป่า เพื่อวางแผนการปฎิบัติการควบคุมไฟป่า และจัดกำลังพลควบคุมไฟป่าทุกจุดในพื้นที่และได้รายงานแผนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าให้นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผวจ.เชียงใหม่ และหน่วยงานบูรณาการ รับทราบm96Eig.jpg
m96OuW.jpg
m96bI2.jpg
หลังจากนั้น ได้สนธิกำลังพล เจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เจ้าหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟเชียงใหม่และเสือไฟพิษณุโลก) เจ้าหน้าที่ทหาร ร.7 พัน 2 และหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง รวมแล้ว 120 นาย ได้แบ่งเป็น 4 จุดพื้นที่ไฟป่า ท้องที่อำเภอหางดง อำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 1.บริเวณป่าตาดหมาไห้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมไฟป่า จำนวน 20 นาย
2.บริเวณป่าดอยกอม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมไฟป่า จำนวน 40 นาย พร้อมรถน้ำเทศบาลตำบลสุเทพ,เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันมิให้ไฟป่าเข้าสู่ชุมชน
3.บริเวณป่าวัดป่าธรรมชาติ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมไฟป่า จำนวน 40 นาย
และ 4. บริเวณป่าสันดอยปางยาง-ผานกกก จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมไฟป่า จำนวน 20 นาย ปฎิบัติการภาคพื้นดิน
m9nKzb.jpg
m9nwXJ.jpg
m9nZxf.jpg
m9nc6a.jpg
ขณะเดียวกันทางอากาศได้ใช้ ฮอ ของกระทรวงทรัพยฯ ออกปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟ (หัวไฟ) จำนวน 15 เที่ยว รวม 9000 ลิตร m96lw1.jpg
m96ooy.jpg
m96DJD.jpg
m96Ph9.jpg
ล่าสุดแม้จะเป็นช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ดับไฟปายังคงทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหใได้ภายในคืนนี้ เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากเป็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางระบบนิเวศน์แล้ว ทั้งเป็งที่ตั้งของสถานที่สำคัญ อย่างพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัด และชุมชนบนดอยสูงทั้งชาวบ้านม้งดอยปุย บ้านขุนช่างเคี่ยน นอกจากนี้แล้วพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นจุดที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ใจกลางเขตเศรษฐกิจและชุมชน เป็นลักษณะของแอ่งกระทะซึ่งจะรับควันไฟลอยมาสะสมในตัวเมืองส่งผลให้วิกฤติหมอกควันของเชียงใหม่วิกฤตนักต่อเนื่อง ควันไฟพร้อมกลิ่นไหม้ที่รุนแรงลอยมาปกคลุมในตัวเมือง ในขณะนี้m96s5J.jpg
m962Vb.jpg
m96uYf.jpg
m966ia.jpg
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานสุเทพ-ปุย ที่ 4 รอง ผวจ.เชียงใหม่ ยังคงปักหลักบัญชาการควบคุมไฟป่าบริเวณตำบลแม่เหียะ และตำบลบ้านปง อำเภอเมือง เพื่อป้องกันไฟลามขึ้นดอยสุเทพ โดยมี ทหารจาก หน่วยบัญชาการทางยุทธวิธี ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกองทัพภาค3 จำนวน 35 นาย ร่วมสมทบกับ จนท.สถานีดับไฟป่า จำนวน 100 นาย ร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟ
ขณะเดียวกัน อำเภอเมือง สั่งการให้ เทศบาตำบลสุเทพ และ เทศบาลตำบลแม่เหียะ นำรถน้ำ พร้อมพนักงานดับเพลิง เตรียมพร้อมหากไฟป่าลามเข้าบ้านเรือนประชาชน