vjLvhP.jpg
พื้นที่ภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีแนวโน้มว่าจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอนอาจจะมีฝนเล็กน้อย หลังจากนั้นช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เข้ามา ส่งผลให้เป็นข่าวดีในช่วงของงานประเพณียี่เป้งหรือลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้จะมีอากาศเย็นลง พื้นราบ 18-20 องศา ส่วนยอดดอย 8 องศา
vjLaJI.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาพอากาศเช้านี้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-1 5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยvjLGEt.jpg
vjLJVe.jpg
อนึ่ง พายุโซนร้อน “นัลแก” บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ จะเคลื่อนเข้าขึ้นชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันนี้ (3 พ.ย. 65) และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย
ส่วนช่วงสุดสัปดาห์นี้ใระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงประกอบกับมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาจะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนืออากาศจะยกตัวทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีฝนบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายนก็จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่เสริมเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ จะทำให้ช่วงดังกล่าวรวมไปถึงช่วงของงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ 7-9 พฤศจิกายน ก็จะมีอากาศเย็นลงได้ อุณหภูมิพื้นรายต่ำสุดอยู๋ที่ 18-20 องศา ส่วนบริเวณเทือกเขา และยอดดอยมีอากาศหนาวจัด 8 องศา ก็จะส่งผลดีกับบรรยากาศการท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งที่จะมีอากาศที่เย็นสบายทั้งในช่วงกลางคืน และตอนเช้า vjLeYl.jpg
vjLmRk.jpg
vjLyuv.jpg
ส่วนเช้านี้บรรยากาศการท่องเที่ยของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ก็คกคักขึ้นต่อเนื่อง เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยวัดได้ 7.0 องศา ส่วนที่กิวแม่ปาน 8.0 องศา นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสอากาศในเกณฑ์หนาวจัดต่ำกว่า 8 องศาต่อเนื่อง รวมทั้งลุ้นชมทะเลหมอกจากยอดดอย