JLSAX9.jpg
JLSsYJ.jpg
ภาคเหนือยังหนาวจัดต่อเนื่อง ขณะที่เทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงอากาศจะหนาวเย็นลงได้อีก 3-5 องศา ส่วนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาที่กิ่วแม่ปาน ยังหนาวใกล้จุดเยือกแข็งเกิดเหมยขายหรือน้ำค้างแข็งขาวโพลนอีกครั้งถือเป็นครั้งที่ 18 ของฤดูหนาวปีนี้ JLSiEN.jpg
JLSghE.jpg
JLSRVV.jpg
JLSQYQ.jpg
JLSqun.jpg
พื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวจัดต่อเนื่อง เป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่เสริมเข้ามาปกคุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย ส่งผลให้ในช่วงนี้ยังจะหนาวยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยภาคเหนือรายงานว่า อุณหภูมิยังจะสามารถลดลงได้อีก 3-5 องศาตั้งแต่ช่วงวันที่ 19-22 มกราคมนี้ ส่งผลให้ตามเทือกเขา และยอดดอยยังมีอากาศอยู่ในเกณฑ์หนาวจัดต่อเนื่องกับมีน้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบขึ้นได้บางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 2-10 องศา ส่วนพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-20 องศาเท่านั้นสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือในช่วงเทศกาลตรุษจีนต้องเตรียมพร้อมเครื่องนุ่มห่มกันหนาวมาอย่างเต็มที่ รวมทั้งความพร้อมทางด้านร่างกาย สำหรับผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ JLS5Mg.jpg
JLSO1W.jpg
JLSbD2.jpg
ขณะที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวใช้ช่วงวันหยุดตรุษจีนขึ้นไปท่องเที่ยวจำนวนมาก เช้านี้อุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด 5 องศา และที่กิ่วแม่ปาน 4 องศา กับเกิดเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งให้เห็นอีกครั้งตั้งแต่กิโลเมตรที่ 42 กิ่วแม่ปาน ไปจนถึงยอดดอยกิโลเมตรที่ 47 เป็นระยะทางยาว 5 กิโลเมตร สามารถชมเหมยขาบได้ตลอดสองข้างทางตามพงหญ้า และต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับผิวดิน และเป็นจุดที่อับลม
JLSjL1.jpg
JLSohy.jpg
JLSDED.jpgเหมยขายยังคงขาวโพลน และสวยงาม ซึ่งเป็นเหมยขาบครั้งที่ 18 ของฤดูหนาวปีนี้ และลุ้นว่าในช่วงตรุษจีนที่จะมาถึงอุณหภูมิจะลดลงทำสถิติของปีนี้หรือไม่ ไปพร้อมกับลุ้นชมเหมยขาบที่ยอดดอย