เห็นเงียบๆ เผาเพียบนะจ๊ะ!เชียงใหม่สิ้นสุดประกาศสั่งงดเผา61วัน พบจุดความร้อนจากการเผายอดพุ่งทันตา ส่งผลหมอกควันคลุมทั่ว และค่าฝุ่นPM2.5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง กองทัพและส่วนราชการเกี่ยวข้องต้องระดมกำลังทำงานไม่หยุดเร่งคลี่คลายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้(2 พ.ค.62) นอกจากอากาศที่ร้อนจัดแล้ว สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน แม้จะไม่หนาทึบเหมือนช่วงที่สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ อย่างไรก็ตามหมอกควันที่ปกคลุมยังหนาพอที่จะทำให้มองเห็นยอดดอยสุเทพได้อย่างเลือนลางจากระยะไกล ทั้งนี้จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS  ตรวจพบว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนจากการเผาทั้งสิ้น 154 จุด มากที่สุดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ตรวจพบรวมกันทั้งสิ้น 534 จุด โดยวันก่อนหน้านี้ ทั้งวันที่ 1 พ.ค.62 และวันที่ 30 เม.ย.62 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนจากการเผา 49 จุด และ 33 จุด ตามลำดับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีที่สิ้นสุดประกาศกำหนดช่วงเวลา 61 วันห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 30 เม.ย.62โดยรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก  และตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เฉลี่ยในรอบ24ชั่วโมง ณ เวลา 09.00น. วันนี้ อยู่ที่ 62ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ58ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับนี้หรือแย่กว่านี้มาตลอดทั้งเดือน เม.ย.62 ต่อเนื่องมาจนย่างเข้าสู่เดือน พ.ค.62 โดยมีเพียงช่วงวันที่ 23-25 เม.ย.62 ที่เกิดพายุฤดูร้อนและฝนตก ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปบ้าง จากนั้นกลับเข้าสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันต่อไปส่วนรายงานจากเว็บไซต์www.airvisual.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ พบว่าจากการเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ US AQI เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้(2 พ.ค.62) จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 154 US AQI สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ขณะที่อันดับที่ 1 เป็นเมือง Delhi, India วัดได้ 169 US AQI  และอันดับที่ 2 เป็นเมือง Kathmandu, Nepal วัดได้ 160 US AQI ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทางกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด