เอไอเอส สนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 จัดโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่

17 ตค.62: ณ ห้องประชุมบุญญวาท ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอไอเอส นำโดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค- ภาคเหนือ เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมสนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 โดยภายในงานจะนำเอานวัตกรรมด้านการเกษตร (Digital for Thais) ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี NB-IoT พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร AIAP (AIS IoT Alliance Partners) แสดงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัล อาทิ
* ระบบ Intelligent Farm (iFarm) ระบบเกษตรอัจฉริยะที่เป็น IoT Platform ที่ช่วยบริหารจัดการการเพาะปลูกผ่านมือถือ ที่มีการนำไปใช้งานจริง พร้อมจัดอุปกรณ์ iFarmBox รุ่น Starter สำหรับเกษตรกรไว้ใช้ทดลอง พิเศษในงาน
* ระบบพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ARMOGAN ที่เป็นโครงการร่วมกับ บ.ดูอินไทย ร่วมวิจัยและพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศระดับท้องถิ่นแบบองค์รวม (Hyper Local) ผ่านระบบ AIS NB IoT ที่มีระบบการประมวลร่วมกับภาพถ่ายทางดาวเทียม ลดความสูญเสียภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวน
* ระบบวัดน้ำในนาข้าว SP Smart Plan เพื่อการปลูกข้าวอัจฉริยะ
เอไอเอส ยืนยันความมุ่งมั่น สนับสนุนสร้างสรรนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี IoT พร้อมด้วยพันธมิตร AIAP กว่า 1,000 รายทั่วประเทศ ที่พร้อมพัฒนา Solution สร้างสรรนวัตกรรมเกษตรยุคดิจิทัล เพื่อสร้าง IoT Ecosytem และ Platform ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการของเกษตรกรไทย อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลร่วมกันตลอดไป

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมผัสนวัตกรรมยุคดิจิทัลสำหรับเกษตรยุคใหม่ ได้ที่บูธเอไอเอส งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 7-11 พย.62 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

More info:

www.kasetfair.agri.cmu.ac.th

https://business.ais.co.th/iot/index.html