112929bece757454df3f1cc776d0451b.jpg
ตำรวจเชียงใหม่ โชว์ผลงานกวาดล้างปราบปรามวัยรุ่นแข่งรถบนนถนนสร้างความเดือดร้อนทั้ง 25 อำเภอ ตรวจยึด รถจักรยานดัดแปลงสภาพแต่งซิ่ง นับพันคัน ท่อไอเสียเสียงดัง และผู้กระทำผิดจำนวนมาก5dd9d4465011d0bdb3a526bcc9357743.jpg
วันนี้(19ก.ค.62) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการดำเนินการกวาดล้างปราบปรามวัยรุ่นมั่วสุมแข่งรถจักรยานยนต์บนท้องถนนสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อสังคมทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งพบผู้กระทำผิดและตรวจยึดของกลาง เป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลง ได้เป็นจำนวนมาก9dd00ac8d5737fb24acb1c2b0d05b028.jpg
โดยผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-18ก.ค.62 สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จับกุมยึดรถ และอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 535 รายและยึดรถ 618 คัน ประกอบด้วย การดำเนินการกับตัวบุคคล กรณี เด็กหรือเยาวชนไม่มีใบขับขี่ จับกุม 105 ราย ยึดรถ 93 คัน และทำทัณฑ์บน 49 ราย กรณีเด็กหรือเยาวชนมีใบขับขี่จับกุม 80 ราย และยึดรถ 45 คัน ขณะที่การจับกุมรถที่มีการดัดแปลงสภาพ จับกุม 350 ราย ยึดรถ 344 คัน ส่วนการออกตรวจสถานบริการและตั้งจุดตรวจสกัด มีจำนวน 449 ครั้ง และจับกุมยึดรถได้ 136 คัน08ae673570802ef972519beb42cbcefd.jpg
ทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า การดำเนินการกวาดล้างปราบปรามดังกล่าวนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ดีให้หน่วยงานเกี่ยวข้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติกรรมที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาตรการปราบปราม จนได้ผลการปฏิบัติดังกล่าวf29fd1790100b7c69e8ee82f54ff41d0.jpg
สำหรับในกรณีเด็กชายอายุ 13 ปีที่ประสบอุบัติเหตุ จากการขับขี่ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฐานบังคับขู่เข็ญชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด และพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฐานยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ กับเวลามารดาผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วca0ecdd2d3967ca7efe01236712f8667.jpg
553256d79754f6168f1bd4a3f6ced4fa.jpg