บรรยากาศการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดเจ็ดยอดคึกคัก มีประชาชนมาทำบุญถวายเทียนพรรษาตลอดทั้งวัน พร้อมกับกลิ่นไอล้านนา จากละครดัง “กลิ่นกาสะลอง” ทำให้นักท่องเที่ยวคึกคักทั้งทำบุญ และเที่ยวตามรอยละคร
76f5516deaa2c9e547e9d57ff0f58bb9.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่วันนี้(17 ก.ค. 62) ที่วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัว มาท่องเที่ยวและร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษากันอย่างเนื่องแน่ และยังเป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายจึงทำให้วัดเจ็ดยอดคึกคักเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชน2e0118564e1ed8326b0b4e69de71c072.jpgนอกจากนี้ประชาชนยังนิยมเดินชมความงามประซึมซับไปกับพุทธประวัติซึ่งที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ที่มีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก พร้อมกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลีก ตลอดจนขณะนี้มีกระแสละคร “กลิ่นกาสะลอง” ที่มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาซึ่งในละครมีวัดเจ็ดยอกเข้าไปอยู่ในฉากของละครที่เข้าสู่ช่วงท้ายของละครซึ่งฃเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ c79d3364289735f9a6cc191abbc31eac.jpgซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่ใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครเรื่องนี้ได้ออกมาสวยงามสมจริงก็คือที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้ ซึ่งมีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามเป็นเอกลัษณ์ และศาสนสถานเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองล้านนาที่ยังหลงเหลือของเก่าให้ชมความงดงาม ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทำบุญและถวายเทียนพรรษาตลอดทั้งวัน ก่อนที่จะเริ่มทำงานกันในวันพรุ่งนี้
37dfef26381a36e153964a28d82f2d5b.jpgวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย ในพ.ศ. 1998 ผู้สร้างวัดเจ็ดยอดคือ พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย ใช้ศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้นเป็นเจดีย์พุทธคยาแบบสไตล์ประเทศอินเดีย โปรดให้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดมหาโพธาราม” หรือ “วัดโพธารามมหาวิหาร” c21afb7ad778a065b0a78e2827401da8.jpgตามนามของต้นศรีมหาโพธิ์มาจากประเทศศรีลังกา มาปลูกในบริเวณนี้ และถือว่าต้นศรีมหาโพธิ์เป็นโพธิบัลลังก์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และได้จำลองสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงมาทรงสร้างไว้ในพระอารามแห่งนี้ โดยที่พระเจดีย์พุทธคยาที่จำลองมานั้น  มีฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดเจดีย์ 7 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “วัดเจ็ดยอด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา83593dfc64273a50fdf608e7180181c8.jpgพระเจดีย์ ที่นี้มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาไปจากพระเจดีย์อื่นๆ ทั่วไปตรงที่มีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยปูนปั้นเทพพนมและลวดลายดอกไม้ที่มีความวิจิตรงดงาม และเนื่องจากพระเจดีย์เจ็ดยอดเป็นพระธาตุประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง จึงทำให้ด้านฐานองค์พระเจดีย์ เต็มไปด้วยรูปปั้นงูเล็ก(ส่วนมากเป็นงูเห่า) ที่มีผู้นำมาถวายแก้บน42c64cda337c833ea8c9cef7b2698511.jpgส่วนบนของหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏอยู่แต่ดั้งเดิม ซึ่งภายในพระวิหารมีพระประธานหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ ทางทิศตะวันตกของพระวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐ์ในซุ้มอีกองค์หนึ่ง หลังคาเป็นยอดเจดีย์ 7 ยอด ในพระวิหารมีทางขึ้นลงเพื่อขึ้นไปสักการะพระเจดีย์ พระเจดีย์องค์ใหญ่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน