4fe44cbf6557d799045c16af47ac60c1.jpg
15da4464c6914ae90aadfd865ada0c40.jpg
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 87 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้ และยังมีอาฟเตอร์ช๊อคตามมาอีกกว่า 40 ครั้งตอนนี้ยังไม่หยุด
7ac033a82851bd28315c366a1e720e61.jpg
7fde26d1a5545092a97f2d5c12c8c274.jpg
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลาเที่ยงคืน 7 นาที วันนี้ ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 6.4 ความลึก 3 เมตร มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 87 กิโลเมตร โดยศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตศูนย์กลางแผ่นดินไหวและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา และแม่ฮ่องสอน รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้
6165ef114fe3fa2fffe82e54c17a929e.jpg
005ba459fc06986bc995d9c28039fd15.jpgโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกหรืออาคารสูงในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างแรงนานประมาณ 10 วินาที ทำให้ประชาชนที่นอนหลับพักผ่อนแล้ว สะดุ้งตื่นขึ้นมา จากนั้นได้เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมากว่า 40 ครั้ง จนถึงช่วงเช้า โดยมีแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 2.5 ถึง 5.3 โดยเมื่อเวลา 5 นาฬิกา 22 นาที เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.3 ความลึก 4 กิโลเมตร ในจุดใกล้เคียงกลับจุดเดิม
9ffcdc0c9b7ad237923c3c1c95f1aac2.jpg
5afcbdbf8ef9ac6432d06905087d6c3f.jpg
756017393c7329a42ade6d9bf077a749.jpgซึ่งในเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ประชาชนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจะได้เร่งสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างและอาคารบ้านเรือนต่อไป