fc5fd6a7c33e9a5275625b8d52ed3920.jpg
สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ แจ้งสาเหตุการตายของหมีแพนด้า ช่วงช่วง ผลการชันสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ พบมาจากหัวใจล้มเหลว22a25daca1918066043e3f558c02b012.jpg
วันนี้(8ต.ค.62) สวนสัตว์เชียงใหม่ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุการตายของหมีแพนด้า “ช่วง ช่วง” ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน โดยระบุว่ากรณีหมีแพนด้าเพศผู้ชื่อ ช่วงช่วง ในประเทศไทย ที่ตายลงในวันที่ 16 ก.ย.63 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุการตายโดยทันทีผ่านการชันสูตรและวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญไทย – จีน
ทั้งนี้พบว่าภาวะทางโภชนาการของหมีแพนด้าช่วงช่วงอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบบาดแผลภายนอก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายขาดออกชิเจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งลำดับต่อไปทั้งฝ่ายไทย-จีนจะดำเนินการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลังตาม “ความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ปาจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ae5016514136c5b3578f183445aeacb1.jpg
7e82135ebc3587be0e5e820f64ee3caa.jpg
โดยฝ่ายไทยจะดำเนินการชดเชยสำหรับการเสียชีวิตของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันจะดำเนินการเรื่องการดูแลหมีแพนด้า หลินฮุ่ย ให้ดีที่สุด ต่อไป
สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเดียวกัน ของทั้งสองฝ่าย