สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ และจนท.ชป.เข้าตรวจสอบพื้นที่ลำใยยืนต้นตาย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ /เกษตร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (คณะกรรมการ อ.พ.ก.จังหวัด)/ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่สอย /ผู้ใหญ่บ้าน /เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไย รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน 1389e3a4f5b055dca099743280cc0d65.jpgสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้ ในพื้นที่ มีลำใยที่ใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ 300 ต้น และเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ ประมาณ 10% พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีการใช้น้ำ 2 ลักษณะ คือ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภี และสูบน้ำบาดาลc4da01e0d090784de7d8d91be18a1939.jpg
ปัญหาที่เกิด จากสถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภีก่อสร้างมานาน ประสิทธิภาพลดลง พื้นที่เพาะปลูกลำใยมากขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสูบน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้จำนวนมาก แหล่งน้ำที่ มีคือ อ่างฯห้วยขาหมาหลวง มีความจุ 440,000 ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 10% ไม่เพียงพอ และมีตะกอนในอ่างจำนวนมาก เกษตรกรลงทุนผลิตลำใยนอกฤดูโดยใส่สารให้ต้นลำใยไปแล้วหากขาดน้ำจะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ และจะเสียหาย ขาดทุนab1d07a8414a5ae7f35732f6bf6119e1.jpg
สำหรับแนวทางการแก้ไข ระยะเร่งด่วน ส่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เข้าพื้นที่ภายในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงลำใยได้ รวมทั้งแปลงที่กำลังยืนต้นจะตายให้รอดตายได้
ระยะสั้น เสนอท่าน ผวจ.เชียงใหม่ ขอความร่วมมือการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างถาวรเกษตรกรยื่นขอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 3 และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองบัว 1การขุดลอกอ่างฯห้วยขาหมาหลวง โครงการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์628195d870355bc3d8015663b3ec30d3.jpg
เบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ที่สามารถดำเนินการได้เลย คือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องปั่นไฟ ร่างหนังสือถึง ผจก.ไฟฟ้าพื้นที่จอมทอง ให้ท่าน ผวจ.ลงนาม 3d8c0565a2d9c5a38d69b0b4c17c357d.jpgล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (9พ.ค.62) เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องปั้นไฟ สำหรับสูบน้ำช่วยเหลือสวนลำใย ของนายอุทัย ที่กำลังจะยืนต้นตาย ก่อนเดินเครื่องมีแรงดันไฟฟ้า 190 โวลท์ ซึ่งไม่พอสำหรับการเดินเครื่องสูบน้ำ หลังติดตั้งเครื่องปั่นไฟมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เพียงพอกับการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว9b722d28f667d95ad1cf411f7c2912d2.jpg