Sequence 03.00 00 04 10.Still039
ดีงาม!หนุ่มแอดมินกลุ่มร้านอาหารเชียงใหม่ผุดโครงการ “สิบบาทช่วยสิบร้าน” สุดสร้างสรรค์ บรรเทาทุกข์คนเดือดร้อนโควิด-19 เปิดรับบริจาคคนละ 10 บาท ปิดยอดทันทีเมื่อครบ 10,000 บาท นำไปช่วยซื้อข้าวกล่องจาก 10 ร้านๆ ละ 1,000 บาท เอาไปเติมตู้ปันสุขและแจกคนขาดรายได้ รวมทั้งสนับสนุน จนท.ตาม รพ.
Sequence 03.00 00 31 26.Still041
Sequence 03.00 00 46 57.Still042
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของค่าครองชีพและการขาดรายได้ ซึ่งพบว่านอกเหนือจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้ว ยังมีประชาชนจิตอาสาอีกจำนวนไม่น้อยที่พอจะมีกำลังได้พยายามช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ที่เดือดร้อนมากกว่า ทั้งนี้พบว่าเฟซบุ๊คกลุ่มชื่อ “ซะป๊ะซะเป้ดของกิ๋นตี้แอ่วเจียงใหม่” ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ริเริ่มกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือกันในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้Sequence 03.00 00 58 19.Still043
Sequence 03.00 01 03 18.Still044
โดยนายชาญวุฒิ จักราชัย อายุ 46 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ แอดมินกลุ่ม “ซะป๊ะซะเป้ดของกิ๋นตี้แอ่วเจียงใหม่” พร้อมด้วยสมาชิกในกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการชื่อ “สิบบาทช่วยสิบร้าน” หรือ “10Help10” ด้วยการเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ที่พอจะมีกำลังและมีจิตศรัทธาคนละ 10 บาท ซึ่งเมื่อครบ 10,000 บาท จะปิดรับบริจาคทันที แล้วนำเงินจำนวนดังกล่าวไปจัดสรรซื้ออาหารจากร้านอาหารในกลุ่มที่กำลังประสบปัญหายอดขายตกต่ำจำนวน 10 ร้าน ร้านละ 1,000 บาท โดยจัดทำอาหารเป็นชุดๆ นำไปสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนำไปเติมตู้ปันสุขและแจกจ่ายให้ผู้คนที่เดือดร้อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพSequence 03.00 01 16 33.Still045
Sequence 03.00 01 18 04.Still046
Sequence 03.00 01 22 59.Still047
Sequence 03.00 01 40 02.Still048
ทั้งนี้นายชาญวุฒิ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ผู้คนเดือดร้อนจำนวนมาก ซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง จึงได้ริเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อต้องจะกระจายความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ที่มีกำลังคนละ 10 บาท จนครบ 10,000 บาทและปิดรับบริจาค จากนั้นนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือร้านอาหารในกลุ่มที่กำลังประสบปัญหายอดขายจำนวน 10 ร้าน ร้านละ1,000บาท ด้วยการช่วยซื้ออาหารกล่องที่จัดทำเป็นชุดๆ นำไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์โควิด-19Sequence 03.00 01 45 20.Still049
Sequence 03.00 01 57 27.Still050
Sequence 03.00 02 07 22.Still051
Sequence 03.00 02 14 33.Still052
นอกจากนี้อาหารอีกจำนวนหนึ่งยังมีการแบ่งนำไปเติมตามตู้ปันสุข และแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ถือว่าเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหายอดขายตกต่ำ และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพและการขาดรายได้ไปพร้อมกันด้วย แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเบื้องต้นเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม โดยเบื้องต้นโครงการนี้ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจSequence 03.00 02 21 45.Still053
Sequence 03.00 02 48 15.Still054
Sequence 03.00 03 35 39.Still055
ขณะเดียวกันแอดมินกลุ่ม “ซะป๊ะซะเป้ดของกิ๋นตี้แอ่วเจียงใหม่” เปิดเผยว่า จากการที่การจัดทำโครงการครั้งแรกมีผลตอบรับค่อนข้างดี ในเดือน ส.ค.64 นี้ เตรียมที่จะจัดทำโครงการใหม่เป็นโครงการ“สิบบาทช่วยยี่สิบร้าน” ด้วยการรับบริจาคคนละ 10 บาทเช่นเดิม แต่เพิ่มยอดปิดรับบริจาคที่ 20,000บาท เมื่อครบตามจำนวนแล้วจะนำเงินไปช่วยซื้ออาหารจาก 20 ร้าน ร้าน1,000บาท และแจกจ่ายช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเช่นเดิม ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊คกลุ่ม “ซะป๊ะซะเป้ดของกิ๋นตี้แอ่วเจียงใหม่”

https://youtu.be/_kg9mgTNRuk