196370560 1723110751205916 5967832361817110262 n
193323533 2921766714744633 3757661856374194009 n
196905474 4053344788035694 7638738983732042583 nshCDWR.jpg
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหายแห่งประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน แอสตร้าซิเนก้าออกไปเนื่องจากไม่มีการส่งมอบวัคซีนได้ตรงตามเวลา ส่วนซิโนแวคยังคงเดินหน้าฉีดให้ต่อเนื่อง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 แสน 2 หมื่นคน Sequence 03.00 00 27 55.Still064
Sequence 03.00 00 48 03.Still065
Sequence 03.00 01 28 00.Still066
ผลกระทบจากการที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขไม่สามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ แอสตร้าซิเนก้า ในล๊อตที่ 2 ของวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้ตอนนี้ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ต้องออกประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าซิเนก้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้เหตุผลเดียวกันว่าไม่ได้รับการส่งมอบวลัคซีนได้ตามวันเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันก็ได้ย้ำว่าในส่วนของผู้ที่จองคิวฉีควัคซีนยี่ห้อ ซิโนแวค ก็ยังสามารถมารับการฉีดได้ตามวันเวลาที่กำหนด ทำให้ในวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนที่แจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนแวค ยังทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกันอย่งต่อเนื่องทำให้บรรยากาศหลายแห่งก็ไม่ได้แออัดอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้เลื่อนแอสต้ราซิเนก้าไปแล้วก็ยังคงต้องรอต่อไป Sequence 03.00 01 38 07.Still067
Sequence 03.00 01 50 43.Still068
อย่างไรก็ตามในส่วนของวิคซีนซิโนแวค หลายภาคส่วนทั้ง สสจ.เชียงใหม่เอง โรงพยาบาลต่างๆ ก็ได้ออกมาให้ความรู้และยืนยันว่าวัคซีนซิโนแวค ก็สามารถฉีดได้กับผู้สูงอายุโดยปลอดภัยและมีการยืนยันเรื่องของข้อมูลทางวิชาการออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเชียงใหม่เอง สำหรับประกอบการตัดสินใจ ซึ่งบางส่วนต้องการเปลี่ยนใจก็อาจะได้รับวัคซีนที่เร็วขึ้น
Sequence 03.00 02 08 04.Still069
Sequence 03.00 02 30 08.Still070
Sequence 03.00 02 38 04.Still071ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันรณรงค์ฝห้ประชาชน ร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากกว่าร้อยละ 70 ของประชากร หรือกว่า 1,040,000 คน เพื่อเป็นกำแพงสกัดกั้นโรคให้คนเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังคงต้องเคร่งครัดผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด และสแกน CM-CHANA พร้อมเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน เพื่อป้องกันการระบาดขยายออกไปเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ
Sequence 03.00 03 08 31.Still073
Sequence 03.00 03 48 55.Still074
Sequence 03.00 04 06 31.Still075
ขณะที่ยอดการจองคิวฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่มีจำนวน 196,836 ราย และตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 43,824 ราย ถ้ารวมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ประชาชนเชียงใหม่ฉีดวัคซีนรวมแล้ว 120,636 ราย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจองฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “กำแปงเวียง” เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
https://youtu.be/BFg1cre5SdE