เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช จังหวัดเชียงใหม่ (Meritton British International School)  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทางทีมผู้บริหาร นำโดย
นางตีรนา แฮ็คเกตต์และนางวิภามาศ รอดเจริญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากร ได้ร่วมเปิดงาน Open House : Wellbeing, Values and child success ประจำปี 2562 909020cfb4a7b4a6293e5736782d1059.jpgภายใต้หัวข้อเรื่อง “การคิดบวกและอารมณ์บวก มีผลต่อชีวิตของเด็กได้อย่างไร?” โดยมีอาจารย์วาส หรือ Coach Vas นักพูดสร้างพลังใจระดับโลกจากประเทศสิงคโปร์ที่มาบรรยายและมอบเคล็ดลับในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานกว่า 150 คน ได้เข้าใจและตระหนักถึงประเด็นความสำคัญต่อการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติในเชิงบวก รวมถึงทิศทางของความประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้าc2aa8b0398bcad7712d637ec7efa8dda.jpgสำหรับงาน Open House ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ที่จัดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยอิงหลักสูตรการเรียนการสอนกรอบหลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge)และหลักสูตร VbE หรือ Values Based-Education f452cd50bb1b91cfba562d1ce4f4793f.jpgซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณค่า 12 ประการตามเป้าหมายของหลักสูตรดังกล่าวefa1c7c32cac8299937b0db3ecaaa345.jpgปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนทั้งหมด 6 ระดับชั้นเรียน ได้แก่ ระดับ Pre-Nursery, Nursery, Reception, Year 1, Year 2 และ Year 3 ตามโครงสร้างระดับชั้นของสหราชอาณาจักร โดยในอนาคตข้างหน้าทางโรงเรียนมุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 391337cc7ca5e86092afd1c09f2693a6.jpgทั้งในส่วนของวิชาการและทักษะชีวิต, กิจกรรมภายในโรงเรียน และการเพิ่มระดับชั้นเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้โรงเรียนเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมต่อไป

เว็บไซต์โรงเรียน http://merittonbritish.ac.th/
เบอร์โทร. 053-131119, 091-4408880
Fax : 053-131119  E-mail: info@merittonbritish.com