โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่เน้นกิจกรรมการแสดงของเด็กๆเพื่อสื่อความรักของคุณแม่อย่างอบอุ่นไม่มีการเชิญคุณแม่มาให้กราบแล้วca050f751c44bd9656e7463fcf78ae06.jpgหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากวันจันทร์ที่12สิงหาคม2562เป็นวันหยุดและเป็นช่วงวันหยุดยาวสามวันติดต่อกันหลายครอบครัววางแผนที่จะพักผ่อนปละเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนใหญ่c0b39719637828eda2cbb31262355913.jpgโดยที่โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึงเป็นโรงเรียนของเด็กนักเรียนชั้นระดับอนุบาลก็ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 25629c807a58ae5b5881da2ffc5e53a1f794.jpgโดยคณะครูบุคลากรนักเรียนทุกระดับชั้นและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลโดยตัวแทนของเด็กนักเรียนได้กล่าวคำถวายพระพรก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนเด็กนักเรียน ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี51720c7b766a9a68bec3a8da7204cc45.jpgพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลส่วนน้อยก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนแห่งนี้จะเน้นเป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆซึ่งปีนี้ก็ได้จัดให้เด็กนักเรียนแต่ละห้องจัดการแสดงเพื่อเทิดพระคุณของแม่ผ่านการร้องเพลงต่างๆและการแสดงประกอบเพลงอาทิการแสดงชุดเพื่อแม่การแสดงชุดพระคุณแม่การแสดงประกอบเพลงรักแม่เท่าฟ้าการแสดงหนูน้อยมารยาทงาม6166a51c3bda01cc45f18f0d0e4ccb19.jpgซึ่งถือว่าการแสดงต่างๆได้สะท้อนความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ผ่านบทเพลงและการแสดงออกทำให้คุณแม่หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างก็มีความรู้สึกร่วมกับเด็กเด็กปลื้มปริ่มในสิ่งที่ลูกๆได้แสดงออกมาหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาในความปลื้มปิตินี้ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย803fb3771e777874064e1e81793d7406.jpgโดยที่ผ่านมาที่โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยแห่งนี้ไม่ได้จัดกิจกรรมในลักษณะที่เชิญคุณแม่มาให้ลูกลูกได้กราบหลายปีแล้วแต่จะเน้นไปให้เด็กๆ ฝึกพัฒนาการผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆควบคู่ไปกับการแสดงคติสอนใจโดยเฉพาะจะเน้นเรื่องของความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกและกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันเป็นสำคัญส่วนการกราบแม่นั้นก็จะสอนให้เด็กๆ ได้นำดอกมะลิที่ประดิษฐ์เองนำกลับไปกราบคุณแม่และกอดคุณแม่ที่บ้านแทนทั้งในวันแม่แห่งชาติและวันเกิดของเด็กๆ เองทางโรงเรียนก็จะมีดอกไม้ใส่กรวยกลับไปให้เด็กเด็กนำไปกราบคุณแม่แม้จะเป็นวันเกิดของลูกแต่ผู้ที่มีพระคุณและทำให้เด็กๆได้เกิดมาในวันนี้ก็คือคุณแม่