25638
25637
เชียงใหม่ติดเชื้อโควิดเพิ่มพรวดเดียว 31 รายในวันนี้สูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน ล่าสุด 8 วันของเดือนกรกฏาคมทะลุ 100 คนอีกครั้ง โรงเรียนทุกแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ปิดการเรียนการสอนแบบปกติอพร้อมกับอีก 6 อำเภอ พ่อแม่ผู้ปกครองวุ่นอีกลูกปรับมาเรียนออนไลน์ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมตามประกาศจังหวัด ขณะเดียวกันวันนี้เปิดโรงพยาบาลสนามวันแรกเตรียมรับผู้ป่วยที่ตาดว่าจะพุ่งสูงอีกระลอกSequence 03.00 00 20 50.Still039
Sequence 03.00 00 24 59.Still040
Sequence 03.00 00 34 05.Still041
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาวิกฤติอีกครั้ง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ที่ทางสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยตัวเลขพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้ 31 รายด้วยกัน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา และในห้วงของเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพียง 8 วัน พบว่ายอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ 100 คน ไปแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 4,295 ราย รักษาหาย 4,124 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 141 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย Sequence 03.00 01 27 32.Still043
Sequence 03.00 02 01 41.Still045
Sequence 03.00 02 27 26.Still047สำหรับผู้ป่วยแยกตามอาการพบว่าอยู่ในระดับสีเขียว 88 ราย เหลือง 40 ราย ส้ม 11 ราย และสีแดง 2 ราย จากผู้ติดเชื้อที่ต้องรับการดูแลเพื่อสังเกตุอาการเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 88 ราย ทำให้จังหวัดชียงใหม่ โดคยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนามวันนี้เป็นวันแรกเพื่อรับตัวผู้ป่วยสังเหตุอาการเพื่อมารับการดูแลเพื่อลดภาระของแต่ละโรงพยาบาลลงSequence 03.00 02 24 24.Still048
Sequence 03.00 02 50 32.Still049
Sequence 03.00 03 45 30.Still051
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางจังหวัดมีประกาศเพิ่มมาตรการสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 7 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.หางดง อ.สารภี อ.สันกำแพง และอำเภอแม่ริม ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยให้ปรับมาสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทำให้วันนี้บรรยากาศตามโรงเรียนต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ปิดเงียบเหงา ทางโรงเรียนเองก็จะมีเพียงครูและเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มาทำงาน ขณะเดียวกันบางส่วนก็มาเปิดสอนทางออนไลน์Sequence 03.00 04 47 17.Still052
Sequence 03.00 05 07 02.Still053
Sequence 03.00 04 49 56.Still054
เช่นเดียวกันกับเด็กนักเรียน ก็ต้องกลับมานั่งเรียนออนไลน์อีกครั้งแม้ว่าจะเพิ่มกลับมาเปิดได้เพียง 3 วันเท่านั้น ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องปรับตัวบางส่วนก็ต้องลางานเพื่อมาเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนออนไลน์ บางส่วนที่ต้องทำงานก็จำเป็นที่จะต้องฝากลูกหลานเรียนกับปู่ย่าตายาย แทน ซึ่งก็ต้องปรับตัวกันอีกรอบจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้น Sequence 03.00 05 27 06.Still056
Sequence 03.00 06 00 07.Still058
Sequence 03.00 06 52 50.Still059แต่หลายคนก็เป็นห่วงว่านี่อาจจะเป็นการแพร่ระบาดหนักอีกเป็นระลอกที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นได้จากยอดผู้ป่วยที่เริ่มเพิ่มขึ้นสูงเกือบ 1 เท่าตัวในแต่ละวัน