1bf31576d274782011d9cc334126c45c.jpg
ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ เริ่มออกดอกเบ่งบานสวยงาม ขณะที่ยังมีต้นรวงผึ้งอีกหลายต้นที่ปลูกไว้ในสวนทยอยเบ่งบานในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้5510afede42896441ce5afe60bb28d0c.jpg
ช่วงเข้าสู่วันเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ ประจำพระองค์ ด้วยดอกรวงผึ้งที่มีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรe8a4f828824b2ef0a31fd2875090ec67.jpgcbcca96b8319403aab99dc3c5387f975.jpg
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการปลูก ต้นรวงผึ้งจำนวนกว่า 240 ต้น และจะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมต้นรวงผึ้งไว้มากที่สุดอีกจุดหนึ่งของประเทศไทย เพื่อเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน และเข้าใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาล ที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 691b97d3df222837803cac8f4bb9aeaa.jpgพบว่าต้นรวงผึ้งภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เริ่มแตกดอกสีเหลืองทองสวนงามให้ชื่นชมแล้วหลายต้นด้วยกัน และยังคงทยอยเบ่งบานสวยงามอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่เบ่งบานสวยงามที่สุดของหนึ่งด้วย ทั้งนี้พบว่ามีหลายต้นที่ปีนี้แตกดอกโชว์ความสวยงามให้เห็นเป็นปีแรกด้วย สำหรับจุดที่สามารถเข้ามาชมความสวยงามของดอกรวงผึ้ง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีหลายจุด้่วยกันทั้ง บริเวณสวนไม้หอม ลานประติมากรรม และลานข้างหอคำหลวง เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.2af383043700066dcd786d738895f7fc.jpg
สำหรับ ต้นรวงผึ้ง ไม้หอมพื้นถิ่น เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ อีกทั้งจะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับเดือนพระราชสมภพของพระองค์  อีกทั้ง ต้นไม้ ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน
สำหรับ ประโยชน์ของต้นรวงผึ้งนั้น นิยมใช้เป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม เนื่องจากทรงพุ่มสวย ดอกสีเหลืองเข้มบานพร้อมกันทั้งต้น ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน ระยะเวลาดอกตูมถึงบานประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง/ปีb6b075350b8128b2576a5725d7290940.jpg