พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแล้ว จำนวน250คน โดยมีอดีตรัฐมนตรี สมาชิก สนช. สปช.และสปท. ตลอดจนอดีตกรรมการในอวค์กรอิสระได้รับการแต่งตั้งจำนวนมาก อาทิ
– พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
– มล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– นายถวิล เปลี่ยนศรี
– พลเอกปรีชา จันทร์โอชา อดีตผู้บัญชาการทหารบก
– นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีต ประธานปปช.
– นายศุภชัย สมเจริญ อดีต ประธาน กกต.
– นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมมี ทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล 102 คน

b2645a0e9ffffd6f38dd9593a95882a5.jpg
62608c1c299b4b22183cea3e0a384272.jpg
c3ddc913971cad7d8e82170894cb0c40.jpg
abefca37d5949a78ff922ac150249600.jpg
e5e1b77064bd54039760b3b0ec468ac1.jpg
8ecd450526646ddcce82121bc443f3fd.jpg
cb5196045b086c6ab749e8372ae448d8.jpg
d1858392460c559fcd6a1b3f923d1c8e.jpg
81ea3859dfbd745745f885b8a169295d.jpg