39bd2c8561d3e3d2772f360ab212b088.jpg
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างสีสัน วันสงกรานต์ จัดกิจกรรม สงกรานต์ล้านนาแต่งดอกออกเที่ยว จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และขบวนพาเหรดสัตว์ป่าต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง
b94f4b91c0ca3c404b0f21995a943423.jpg
1596338cfb770509f990ddde375a887b.jpg
f897cc24abbf1eecf2cdeac758929fd5.jpg

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันวันสงกรานต์ต้อนรับประเพณีปีใหม่เมือง โดยการเปิดงาน “สงกรานต์ล้านนา แต่งดอก ออกเที่ยว” โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดพิธี ทั้งนี้ได้มีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและขบวนพาเหรดสัตว์ อาทิ งูหลามทอง เมียร์แคท เตกู อีกัวน่า นกแก้วอิเล็คตัส และสัตว์ต่างๆอีกมากมายเพื่อสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ตามประเพณีของล้านนาอีกด้วยa4b58b99d72d72423327d4b18036035e.jpg
c06a3dc9fe46defab12d1dd987e4dd1e.jpg
46f4adfa52f088af6946701cbcc5e9e8.jpg
f627e13cd561cec2fbfc4034651812ec.jpg
4673b8723bdfe6b62acdf7174412311a.jpg
โดยทางด้านนายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงาม โดยในปีนี้ ได้มีการจัดงานในรูปแบบของการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือทำ ผ่านกิจกรรมการ workshop จากชุมชนอาทิ การสอนตัดตุงไส้หมู การพับดอกใบเตย การทำผ้ามัดย้อม การทำลูกประคบ การทำเทียนหอมสมุนไพร และการเพ้นท์แก้วดินเผา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งน้ำพระขอพร การแสดงแสงสีเสียงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา และการจัดกาดหมั้วชุมชน ตอนนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะได้จัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวสวมเสื้อลายดอก เปิดสร้างสีสันการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ให้มีความคึกคักอีกด้วย5a4d5d853e2ca344d9d62b857f262ea0.jpg
43ef17bf0f46b25ca6c23a6a68e9c23b.jpg
be139c5373f775e6b8a77f9462759bcb.jpg
สำหรับมาตรการเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ covid19 นั้น ทางสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเย็นของมีการเน้นย้ำเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่เข้าใช้บริการ รวมไปถึงการจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้