เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดกิจกรรม เปิดตัวสมาชิกใหม่ เป็นลูกสมเสร็จบราซิลเลียน รับช่วงปิดเทอมของน้องๆ หนูๆ เผยผลวประกอบการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปีที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 220 ล้านบาท โดยเป้าหมายในปี 2562 นี้ จะต้องเพิ่มรายได้จากเดิมให้เป็น 250 ล้านบาท
fd1b83f11b2bbed9c264fa17779de9ab.jpgเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่บริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดกิจกรรม เปิดตัวสมาชิกใหม่ เป็นลูกสมเสร็จบราซิลเลียน โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยลูกสมเสร็จบราซิลสมาชิกใหม่เป็นเพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากพ่อชื่อ แปะก๊วย อายุ 8 ปี และแม่ถั่วแดง อายุ 11 ปี ซึ่งเราจะเกิดมาก็ได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิก สมเสร็จบาซิเลี่ยนตัวที่ 7 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสมาชิกใหม่ตัวน้อย ขณะนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะนำออกแสดงความน่ารัก ในส่วนแสดง เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง0239295e4023fa2a29371db4519929d2.jpgสำหรับสมเสร็จบราซิลเลียน หรือสมเสร็จอเมริกาใต้ เป็นสัตว์แปลกหายาก ที่มีความสวยงาม และมีการเพาะพันธุ์อนุรักษ์ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่ง ”ลูกสมเสร็จบราซิลเลียน” แรกเกิด ก็มีลายคล้ายแตงไทย เมื่อโตเต็มที่ จะมีแผงขนบริเวณท้ายทอยถึงไหล่ ขนบริเวณลำตัว มีสีน้ำตาลอมเทา มีจมูกยาว คล้ายกับงวงช้างสั้น ๆ มีหางสั้น รอบใบหูสีดำขอบสีขาว สำหรับสมเสร็จบราซิลเลียน จะมีอายุยืนประมาณ 25 ถึง 30 ปี เจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 ปี และจะตั้งท้องนานกว่า 390-400 วัน โดยจะสามารถออกลูกได้ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น903cfaebd5c83913d9f5a0a38097583b.jpgทั้งนี้ทางด้านนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพิงคพระนครได้เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานพิงคนครในปัจจุบัน ได้เน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการต่อยอดทรัพยากรที่มี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้มีการมุ่งเน้นสร้างส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา รวมไปถึงคนในชุมชน ในการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน48ba2f86bcc94a509f057a1962b5e2c6.jpgนอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งศึกษาวิจัย การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้นำสื่อออนไลน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น8395212f31fb87f924bd6afe1cd4ff9c.jpgทั้งนี้ที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้กว่า 220 ล้านบาท โดยเป้าหมายในปี 2562 นี้ จะต้องเพิ่มรายได้จากเดิมให้เป็น 250 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้มีการวางเป้าหมายในการสร้างป่า ช่างธรรมชาติ รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์ป่าให้มีความเป็นอยู่ในแบบที่เขาต้องการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ และพัฒนาชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป