5bbae62827f92ec891680298dcacac5b.jpg
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกเลียงผา สัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ ในนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อย ที่ส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี
1481265cf67ca9cb22b0108fd09ab881.jpg
e7c796b0279dd2806de92169e66dd626.jpg
a7b0c9630938ae09a0287842f4c0f7e3.jpg
ลูกเลียงผา สมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตัวนี้ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดจากพ่อตองแปดและแม่ปริฉัตร ที่อยู่ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขณะนี้ลูกเลียงผามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงนำมาเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักแล้ว ท่ามกลางการดูแลเป็นอย่างดีของเจ้าหน้าที่ในส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี ทำให้ปัจจุบันนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีเลียงผารวมทั้งหมด 6 ตัว
6014815d1745e7747d2ecbd3cad331c6.jpg
2e85e6e92a845ff47f985a20855ddf84.jpg
91a6e618544597cd12b23d43f1c76e3a.jpgสำหรับเลียงผา หรือ Serows เป็น 1 ใน 15 ชนิดของสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย เป็นสัตว์ที่มีประสาทหู ตา และรับกลิ่นได้ดี เมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหล่ประมาณ 1 เมตร ขายาวและแข็งแรง ใบหูยาวคล้ายใบหูลา ขนตามลำตัวค่อนข้างยาว หยาบและมีสีดำ ด้านท้องขนสีจางกว่า มีขนเป็นแผงยาวบนสันคอและสันหลัง มีเขาทั้งในตัวผู้และตัวเมีย เขามีลักษณะตอนโคนกลม หยักเป็นวงแหวนโดยรอบค่อยๆ เรียวไปทางปลายเขาโค้ง ไปทางด้านหลังเล็กน้อย เลียงผากินพืชต่างๆ ทุกชนิด และผสมพันธุ์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยใช้เวลาตั้งท้องราว 7 เดือน e2906dde8d562602c2a1ddae853ec15d.jpg
fc905128e1c740afc083fff712f70847.jpg
00e5bb20b284ec9dedd91d0001f4fabc.jpg
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความน่ารักของลูกเลียงผาที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง 21 นาฬิกา