c398dd7bb9f91807f03d8b3204f10a7e.jpg
เกิดไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือนานเกือบชั่วโมงตั้งแต่เลา 11.33 น.เป็นเวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง จนเกิดความโกลาหลกับการจราจรทั่วเมืองเชียงใหม่ ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกหนังสือชี้แจงเหตุมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ลำปางขัดข้องล่าสุดแก้ไขแล้วเสร็จช่วงบ่ายโมงจ่ายไฟได้ปกติแล้วa32260c09b2629a1d949e9cfab8dec13.jpg
c439f969bb5b3ec8de985d4ebfe5a60c.jpg
6074142692de3a6ab9650ee91b117974.jpg
เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันนี้ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือทั้งเชียงราย ลำพูน ลำปาง และ พะเยา รวม 5 จังหวัด เป็นเวลานานเกือบ 1 ชั่วโมงกว่าที่ไฟฟ้าจะสามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในส่วนของห้างร้าน สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชน โรงงานต่างๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งานนานเกือบ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงระบบธนาคารต่างๆ จนส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ขณะเดียวกันการจราจรในถนนสายหลักโดยเฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่เรียกได้ว่าแทบจะโกลาหลเนื่องจากไฟเขียวไฟแดงทุกแยกไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงพักเที่ยงวันพอดีที่มีการจราจรหนาแน่นทำให้เกิดปัญหาไปทั่วเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 12.30 น.ไฟฟ้าจึงเริ่มใช้งานได้เป็นบางพื้นที่ก่อนที่จะทยอยใช้งานได้ และเริ่มเดินระบบต่างๆ เป็นปกติได้เต็มร้อยในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยเฉพาะไฟสัญญาณจราจรdf64b3e8bced6c92a01e66d2a0adc285.jpg
55ba51720aa89388c922897c4866494e.jpg
152e5c99c9bc796e515a8266a63aaf58.jpg
ล่าสุดได้มีการออกนังสือชี้แจงของการไไฟ้าฝ่ายผบิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องดังกล่าวออกมา ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.33 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในเขตภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง เบื้องต้น สาเหตุเนื่องจากสัญณาณป้องกันสายส่งที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ที่อยู่ภายในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สั่งปลดเบรคเกอร์ ในระบบสายส่งไฟฟ้า ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ ไม่สามารถส่งกระแสไฟพ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ ไปยังระบบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เป็นเหตุให้พื้นที่ 5 จังหวัด ดังกล่าว ได้รับผลกระทบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้b4a3a61b4d2d9a6006c4898ebb841049.jpg
b835111e1f61bb5f0f22581c83ccd40a.jpg
5eb25dfc36b6dffd1ced51083e97de9d.jpg
หลังจากเกิดเหตุ กระแสไฟฟ้าดับ กฟผ.แม่เมาะ ได้เร่งหาสาเหตุและแก้ไขบัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ล่าสุดได้รับแจ้งว่าขณะนี้เริ่มมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว และในหลายพื้นที่เริ่มกลับมาใช้งานได้ ตามปกติ ส่วนสาเหตุของไฟฟ้าดับบริเวณกว้างในครั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและ รายงานต่อไป โดยหลังจากแก้ไขแล้วทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถจ่ายไฟได้ครบทุกพื้นที่ ในเวลาประมาณ 12.35 น.การไฟพ้าส่วนภูมิภาค จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย //