d2e51f4436caaf33ab276a74a6f798eb.jpg
อำเภอสะเมิงบูรณาการทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ 62 นาย สกัดไฟป่าในพื้นที่ พบเกิดมากถึง 17 จุดและยังขยายวงกว้าง จ.เชียงใหม่ จัด KA-32 บินดับไฟพื้นที่เขาสูง ร่วมดับไฟป่า ทั้งทางบกและทางอากาศ
62a2fdeb8e23ad3f2e81474dc124413b.jpg
4e6e0dfd47bb07c9183ac572ca512927.jpg
93f205a5c7a3ee6c69cc951dbc590c66.jpg
วันที่ 29 มี.ค. 65 อำเภอสะเมิงรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเกิดจุดความร้อน หรือ Hot Spot ในพื้นที่จำนวน 17 จุด ว่า เช้าวันนี้ (29 มี.ค.) นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง ได้ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้ ประสานขอกำลังสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ และระดมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่แบ่งชุดกำลังเข้าสกัดไฟป่า โดยแบ่งกำลังในพื้นที่ออกเป็น 7 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ห้วยคอก 1 ชุด พื้นที่แม่สาบ 2 ชุด พื้นที่ซูซาน 2 ชุด และพื้นที่หนองเบญ 2 ชุด พร้อมกันนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการร่วมลาดตระเวน นำโดย ปลัดอำเภอสะเมิง ประกอบกำลังจาก ฝ่ายปกครอง อส. ตำรวจ เทศบาลสะเมิงใต้ ออกลาดตระเวน เฝ้าระวังพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟ58cab1ce06c27f5811e21038be811d78.jpg
f41f900de46e7992a4da6d7950b687d0.jpg
51edb6bf758bd844524f55aef60ef667.jpg
นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอสะเมิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดเจ้าหน้าที่ชุดบินโดรนเข้ามาสนับสนุนการตรวจพื้นที่เกิดไฟ และทั้งนี้รอการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟจากพื้นที่อื่น หากมีกำลังเสริมที่กำลังเดินทางเข้ามาจะได้เข้าเสริมพื้นที่แต่ละแห่งต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร้องขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อสนับสนุนการดับไฟในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเกิดไฟที่เป็นเขาสูงชัน
ในส่วนของ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมชุดสนับสนุนอากาศยานเพื่อช่วยดับไฟทางอากาศ ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ที่ประมีมติพิจารณาให้ใช้ เฮลิคอปเตอร์ KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่ทางภาคพื้นเข้าไม่ถึง
754568f179fe4e6857b217487794cd2b.jpg
8f551ceba50e635d730c792f6f5b54c8.jpg
7f27e6d79dc5022ff5ced71946110c14.jpg
ae727b1486b81b53cbe7d2ebb350dd13.jpgโดยเริ่มปฏิบัติเวลา 10.30 น. หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะเข้าปฏิบัติต่อในห้วงบ่าย เนื่องจากในพื้นที่ อ.สะเมิง ตรวจพบไฟป่าหลายจุด (17 จุด) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ระยะทางการเดินทางจากที่ตั้ง KA-32 ถึง เป้าหมายประมาณ 20 กม. โดยใช้แหล่งน้ำใกล้เคียงระยะทาง 3 กม. จากโครงการหลวงปางดะ อย่างไรก็ตามเป้าหมายทั้งหมดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และศูนย์บัญชาการฯ อบจ.ช.ม. ได้ประสานกำลังทางภาคพื้นเพื่อเข้าดำเนินการb53849541b6e5c97b88302bc1de59045.jpg
61d6c10a4fbaff918f16d42fdbcee351.jpg
ต่อมาเวลา 11.55 น. น.ส.วิมลมาศ นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน หัวหน้าคณะทำงานชุดที่ 8 รายงานว่า ในส่วนหน่วยคณะทำงานชุดที่ 8 อุทยานแห่งชาติขุนขาน สบอ.16 หลังจากร่วมประชุมกับอำเภอสะเมิง โดยนายอำเภอสะเมิงเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน เวลา 9.30 น. ได้จัดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จำนวน 62 นาย เข้าตรวจสอบจุด Hotspot และดับไฟป่า รวม 7 พื้นที่ ได้แก่ ชุดเสือไฟ จำนวน 8 นาย ตรวจสอบที่จุดหนองเบน เจ้าหน้าที่ไฟป่าขุนขาน 11 นาย ตรวจสอบที่จุดหนองเบน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน 7 นาย ประจำจุดห้วยต้นตอง ทางขึ้นซูซาน ชุดปฏิบัติการตำบล 15 นาย ตรวจสอบที่จุดห้วยคอก ชุดไฟป่าสะเมิง 9 นาย ตรวจสอบที่จุดแม่สาบ ชุดไฟป่าภูพิงค์ 6 นาย ตรวจสอบที่จุดแม่สาย และชุดไฟป่าห้วยฮ่องไคร้ 6 นาย ตรวจสอบที่จุดห้วยต้นตอง ทางขึ้นซูซาน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน อีก 5 นาย เพื่อรอนำทางชุดที่มาเสริมเข้าพื้นที่ กระทั่งช่วงเวลา 11.45 น. ได้รับรายงานว่า ชุดดับไฟได้เข้าถึงพื้นที่ไฟไหม้และเริ่มดับไฟแล้ว 5 จุด บริเวณห้วยต้นตอง หน่วยซูซาน แม่สาบ ห้วยคอก0689c60393038978be046881fcf0ff0e.jpg
4c5257cd75683dcd745b2ca005231cf1.jpg