จังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 เพื่อสงเสริมการกีฬาเพาะกาย และฟิตเนส ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 ณ ห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีโดยมีพลเอก เจน คีรีทวีป ประธานกรรมการที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยนาย ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย และฟิตเนสแห่งประเทศไทย นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวทางด้านพลเอก เจน คีรีทวีป ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่ก็เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถรองรับนักกีฬาตลอดจนผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันได้อย่างครบถ้วน และจังหวัดเชียงใหม่เองกำลังเข้าสู่ฤดูของการท่องเที่ยว การที่มาเลือกจัดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านนาย ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย และฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในการเจ้าภาพการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก 2018 ครั้งนี้ ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทนประเทศฮังการี ที่ไม่พร้อมในการจัดการแข่งขัน และทางสมาคมกีฬาเพาะกาย และฟิตเนสแห่งประเทศไทย ก็ได้เลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และในขณะนี้มี 52 ประเทศตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน โดยจะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า 500 คน สำหรับไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 53 คน นอกจากนี้ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่มั่นใจพร้อมตอนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขัน ตลอดจนผู้ที่สนใจเดินทางมาชมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก อย่างเต็มที่ โดยการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่