“ห้วยตึงเฒ่า” นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีปลูกข้าวดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบสานภูมิปัญญาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3301ec64b8cf2b68242d4b9fb32ff3a8.jpgวันนี้(27 มิ.ย.62) ที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นวิทยากร นำเด็กนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กว่า 80 คน และคณะครู ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการฝึกทดลองปลูกข้าว,ดำนา และจับปลาช่อน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว13b3ee2de8466585778b2e1cee9a9e1a.jpgทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจาก การเรียนรู้ทฤษฎีการปลูกข้าว ตั้งแต่วิธีเพาะต้นกล้า การเตรียมกล้าก่อนลงปลูก การสาธิตการดำนาเบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องชนิดและพันธ์ของข้าว ก่อนที่จะให้นักเรียนทั้งหมด ได้ลงดำนาจริง0e4d96c2d815739bb03c45d1f4c74c46.jpg โดยวิธีตามรูปแบบชาวนาไทยดั้งเดิม คือ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ซึ่งมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ลงดำนา 5 แปลง ด้วยวิธีถอยปัก คนละ 2 แถวf3e7a35222f0113d177da511da83e6a7.jpgโดยการทดลองดำนาครั้งนี้ จะเป็นการฝึกฝนให้เด็กมีความอดทน ได้เรียนรู้ความเหนื่อยและความลำบากของชาวนา ที่ต้องทำงานกลางแดดร้อนๆ และที่สำคัญเพื่อปลูกฝัง กระตุ้นจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทย0e846e8500045e2027b07c9a947b460d.jpg นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งจับปลา ช่อน ปลาไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆร่วมกันแข่งขันอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี บางคนทุ่มเทจนเปื้อนโคลนไปทั้งตัว8c4a67e3a5a86f9c05e1b378411fe8c3.jpg