17386684c6571878edb008ab1d707e8a.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำพิธีบวงสรวงบูรกษัตริย์ครบรอบ726ปีเมืองเชียงใหม่ ในช่วงของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้กับดวงพระวิญญาณเจ้าผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และอัญเชิญน้ำทิยพ์เพื่อถวายสักการะ โดยมีช่างฟ้อนเล็บกว่า 400 คนร่วมฟ้องบวงสรวงอย่างพร้อมเพรียง
5aab65a1916bbbb93471154c32b4df02.jpg
eab2098d57b05fe75eb578595f6c0ae2.jpg
bf10177c63cba93e913cb56684c2186d.jpg
702a30a3f823be61bb77966d54cbf83e.jpg
ที่บริเวณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัด พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 726 ปี ในวันนี้การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ด้วยเครื่องสักการตามประเพณีของชาวล้านนา ที่ประกอบด้วยหมากสุ่ม หมากเบ็ง ข้าวตอกดอกไม้ อาหารคาวหวาน 3ef22d05ad04052ba23d40863b9ac06b.jpg
b55edd1837b6c7919f35af2950d07d54.jpg
171ca5a043b38edadd6a7e69a6cddf52.jpg
7ac1d6f8595181670405ae84af469c81.jpgเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าของเมืองเชียงใหม่ทั้ง 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้กับดวงพระวิญญาณเจ้าผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ถือเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาว8e1c2f39a2db38d2e7c49c47adea4bef.jpg
1524d9a9b2a53bd29771c6d05d7332ea.jpg
2de2afb98821afaac4e870f3559643ed.jpg
b4f184f4f4bb0e4e8c41dd9038346b8e.jpg
โดยมีการตั้งขบวนแห่แบบล้านนา อัญเชิญเครื่องราชสักการะ รวมทั้งต้ำติ๊ป หรือน้ำทิพย์ ที่ประกอบด้วย น้ำมนต์จากแหล่งศักดิ์สิทธ์ของเชียงใหม่ ที่ผ่านพิธีพุธาภิเสก จำนวน 7260 ขวด ที่นำมาถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมันนี้ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะมีช่วงฟ้อนเล็บ ชาวเชียงใหม่จากคุ้มบ้านต่างๆ ทั่งจังหวดจำนวนกว่า 400 คน มาร่วมฟ้องเล็บในแบบฉบับของแม่ญิงล้านนา เพื่อเป็นการบวงสรวงในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
4674615340092a1b8c8f9bf535180caf.jpg
c7989fdcdbfd2aa1bcf908bc2dd01a16.jpg
2076962159e866de92613063404b56fe.jpg
b82b149fb61df1a4997cd0f368e94799.jpgโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียใหม่พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้นำประชาชน และนักท่องเที่ยวประกอบพิธีถวายบวงสรวง และประกอบพิธีในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล กอนที่จะเริ่มงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่อย่างเป็นทางการและจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ที่ข่วงประตูท่าแพ