หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันอุโมงค์สตอว์เบอร์รี่-ไร่กลิ่นเกสร

อุโมงค์สตอว์เบอร์รี่-ไร่กลิ่นเกสร

อุโมงค์สตอว์เบอร์รี่-ไร่กลิ่นเกสร
jgV2yv.jpg
แลนด์มาร์คใหม่แม่แรม อุโมงค์สตรอว์เบอร์รี่ยาวที่สุดในอำเภอแม่ริม เก็บผลสดๆ จากแปลงปลูก พร้อมท่องทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ท่ามกลางอ้อมกอดขุนเขาและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมหลายชนเผ่า51
52
54
ในพื้นที่18ไร่ ในตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ตั้งอยู่ติดริมถนนฝั่งขวามือก่อนที่ปากทางเข้าน้ำตกแม่สาประมาณ1กิโลเมตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่ชาเฉิงฟู่ โฮมสเตย์ เริ่มทำการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ ก.พ.63เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอแม่ริม ที่รวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตวัฒนธรรมไว้ครบครัน ทั้งสวนสตรอว์เบอร์รี่,สวนดอกไม้หลากหลายสีสันนานาพันธุ์และวิถีชีวิตของหลายชนเผ่า 59ฃ
60
61
62พร้อมเปิดให้ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ด้วย
แลนด์มาร์คของอำเภอแม่ริม โดยจุดเด่นอยู่ตรงอุโมงค์สตรอว์เบอร์รี่ที่ทำจากไม้ไผ่สานยาว50เมตร ที่ประดับประดาสวยงามด้วยตุงและต้นสตรอว์เบอร์รี่ พร้อมที่นั่งเล่นและทานอาหาร กลางแปลงปลูกสตรอว์เบอร์ ให้นักท่องเที่ยวเดินเล่น,ถ่ายภาพและนั่งพักผ่อนได้ ซึ่งที่ด้านท้ายอุโมงค์และสองข้างจะเป็นแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ให้เดินเล่นและสามารถเก็บผลผลิตสดๆ ได้ รวมทั้งมีมุมถ่ายภาพสวยๆ โดยเฉพาะชิงช้าสวรรค์กลางแปลงปลูก ซึ่งในส่วนของอุโมงค์สตรอว์เบอร์รี่นี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี พร้อมมีการจำหน่ายอาหาร,ขนม,เครื่องดื่มและผลิตภ้ณฑ์แปรรูปจากสตรอว์เบอร์รี่55
56
57
58
ขณะที่อีกหนึ่งจุดเด่นของพื้นที่คือในส่วนของทุ่งดอกไร่กลิ่นเกสร ที่จะเป็นทุ่งปลูกดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงาม เช่น คอสมอส,มากาเร็ต,บานไม่รู้โรย,คัตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งปลูกเต็มพื้นที่9ไร่ และจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกดอกต่างๆ เต็มตลอดทั้งปี ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมดื่มด่ำความสวยงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมีการจัดมุมถ่ายภาพไว้รองรับหลายจุด เช่น ชิงช้า,ซุ้มดอกไม้,บันไดระเบียงสูง5เมตรกลางทุ่งดอกไม้,รถล้อเลื่อนไม้เป็นต้น ซึ่งในส่วนของทุ่งดอกไม้นี้ จะมีการเก็บค่าเข้าชมเพื่อบำรุงสวนคนละ40บาท 63
64
65
66
6768
69
70
71
72
73
74
75
พิกัดเริงปอย https://goo.gl/maps/Xud3VEriV7zW68ye9
เวลา เริงปอย 6-20.00 น. โทร 085 816 1979

โพสต์ใหม่