-0.5 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 12, 2021
หน้าแรก ข่าวด่วน การศึกษา ศิลปากรขุดค้นเจอกำแพงเวียงแก้วหลักฐานชี้ที่ตั้งวังล้านนา

ศิลปากรขุดค้นเจอกำแพงเวียงแก้วหลักฐานชี้ที่ตั้งวังล้านนา

l82PXQ.jpg
สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่เผยผลขุดค้นโครงการพัฒนา“ข่วงหลวงเวียงแก้ว” บนพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) พบหลักฐานสำคัญเชิงประจักษ์เป็นแนวกำแพงยืนยันที่ตั้งพระราชวังกษัตริย์ล้านนาตั้งแต่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ แถมเจอโบราณวัตถุจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน บ่งชี้การใช้งานพื้นที่ต่อเนื่องหลายร้อยปี26
29
30
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7( เชียงใหม่) พร้อมด้วยนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ในส่วนของสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ที่รับผิดชอบการดำเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่เวียงแก้ว หรือทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่(เดิม) ที่มีการดำเนินงาน 4 กระบวนการ ได้แก่ การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์, การขุดค้นทางโบราณคดี (ขุดศึกษาอายุสมัยของพื้นที่), การขุดลอกชั้นดินทับถมทางโบราณคดี(ขุดลอกดินที่ทับถมโบราณสถานออก) และการบูรณะแนวกำแพงเวียงแก้วและโบราณสถานศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ตั้งแต่ปี2559 จนกระทั่งปัจจุบันใกล้จะแล้วเสร็จ และมีการค้นพบที่สำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวกำแพงเวียงแก้ว ที่เป็นหลักฐานยืนยันพื้นที่ตั้งพระราชวังของพญามังราย ตั้งแต่ที่เริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ ตามที่มีปรากฏในแผนที่โบราณและเอกสารตำนานเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงพื้นที่ตั้งวังของพญามังรายในเชิงการเปรียบเทียบว่า พระองค์ทรงตั้งวังไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ที่เป็นวัดเชียงมั่นในปัจจุบัน27
31
32
ทั้งนี้นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7( เชียงใหม่) เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในส่วนที่กรมศิลปากรรับผิดชอบเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจากนี้จะเป็นขั้นตอนในการจัดทำแบบแผนผังจุดที่พบโบราณสถานในพื้นที่เพื่อส่งให้กับผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อปรับแบบให้การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามแบบสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยไม่กระทบกับโบราณสถานที่ขุดค้นพบ ซึ่งเมื่องทางผู้ชนะการประกวดออกแบบทำการปรับแบบแล้ว จะส่งกลับมาให้กรมศิลปากรพิจารณา ซึ่งหากเหมาะสมจะอนุญาตให้นำแบบไปใช้ดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป โดยการจัดทำแบบแผนผังจุดที่พบโบราณสถานในพื้นที่น่าจะเสร็จช่วงต้น ก.พ.64 และส่งให้ผู้ชนะการประกวดออกแบบ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการปรับแบบประมาณ 1 เดือน
สำหรับหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ขุดค้นพบนั้น นายสายกลาง ระบุว่า คือ การขุดค้นพบแนวกำแพงเวียงแก้ว ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งแนวกำแพงด้านใต้ และแนวกำแพงด้านเหนือ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ที่ตั้งและการมีอยู่จริงของพระราชวังล้านนา จากเดิมที่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากข้อมูลแผนที่โบราณเมืองเชียงใหม่และเอกสารตำนานที่กล่าวถึงในเชิงพื้นที่ตั้งวังของพญามังรายเท่านั้น โดยขณะเดียวกันยังมีการขุดค้นพบฐานรากของโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่ด้วย เพียงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไร ส่วนศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กนั้น จากการสืบค้นข้อมูลหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเป็นหอพระของวัง หรือ ที่เรียกว่า “หอพระนางไหว้” ซึ่งมีหลักฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยพญาเมกุฎิสุทธิวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของล้านนาที่ครองเมืองอยู่ช่วง พ.ศ.2094-2101 ก่อนที่จะถูกพม่ายึดครองเชียงใหม่ โดยตามเอกสารระบุว่า พระอัครเทวีของพญาเมกุฎิสุทธิวงศ์ จะไหว้พระที่หอพระเป็นประจำทุกวันตอนเย็น จึงเรียกหอพระนี้ว่า “หอพระนางไหว้”33
34
35
36
นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7( เชียงใหม่) บอกด้วยว่า นอกจากนี้จากการขุดค้นในพื้นที่ยังพบโบราณวัตถุที่สำคัญเป็นเครื่องถ้วยจากทุกแหล่งเตาของล้านนา รวมทั้งเครื่องถ้วยจากสุโขทัย ตลอดจนเครื่องถ้วยจากต่างประเทศ ทั้งเวียดนามและญี่ปุ่น โดยเฉพาะเครื่องถ้วยจากจีน ที่สามารถบ่งบองลำดับการใช้งานของพื้นที่มาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องถ้วยจีนที่มีการขุดค้นพบนั้น เป็นเครื่องถ้วยจีนตั้งแต่ราชวงศ์หยวน ที่มีอายุในช่วง พ.ศ.1823 เป็นต้นมา ตลอดจนเครื่องถ้วยจีนอื่นๆ ที่แสดงถึงการใช้งานพื้นที่ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.1900 ต่อเนื่องช่วง พ.ศ.2000 ,ช่วง พ.ศ.2100 จนถึงช่วง พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งบอกยืนยันว่าพื้นที่เวียงแก้วมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
รายงานข่าวแจ้งว่า แนวกำแพงเวียงแก้ว นั้น ถูกขุดค้นพบอยู่ใต้ชั้นดินลึกลงไปประมาณ 1 เมตร วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ยาวประมาณ 150 เมตร ก่อด้วยอิฐประมาณ5-8 ชั้น กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร โดยก่อนหน้าที่จะมีการขุดค้นนั้น ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำเนินงานได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า GPR (Ground Penetrating Radar) หรือเครื่องเรดาร์ทะลุพื้นดิน ทำการเดินสำรวจทั้งแนวยาวและแนวขวางบนพื้นดินทั่วพื้นที่ 5,300 ตารางเมตร ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. 59
จากการวิเคราะห์และจัดทำเป็นแบบจำลองภาพสามมิติพบว่าในชั้นใต้ดินของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) มีวัตถุกระจายเต็มอยู่ทั่วพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยเป้าหมายที่ต้องการค้นหาแนวกำแพงเวียงแก้วเป็นสำคัญ จึงมุ่งเป้าไปที่การตรวจหาวัตถุที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งจากผลการสแกนชั้นดินพบว่ามีหลายจุดที่ว่ามีวัตถุขนาดใหญ่และมีแนวต่อเนื่องกันอยู่ เช่น บริเวณประตูทางเข้าของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่(เดิม), บริเวณศาลพระภูมิด้านใน, บริเวณที่ตั้งองค์พระพุทธรูปทางมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือบริเวณบ้านพักทางด้านทิศตะวันออก เป็นต้น
ทั้งนี้หลังจากที่ทำการเก็บหลักฐานและจัดทำแบบแผนผังจุดที่พบโบราณสถานในพื้นที่แล้ว ทางกรมศิลปากรจะดำเนินการใช้วัสดุพิเศษคลุมตลอดทั้งแนวกำแพงเวียงแก้ว ก่อนที่ทับด้วยทรายและกลบด้วยดิน ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพโบราณสถานให้ยังคงสมบูรณ์ที่สุด โดยหากจะมีการเปิดพื้นที่ในอนาคตจะยังคงมีสภาพสมบูรณ์

Most Popular

ผวายอดผู้ป่วยโควิดรายวันพุ่งไม่หยุดจ่อล้น รพ.สนาม เร่งขยายเพิ่ม2000เตียง

เชียงใหม่เคาะแล้วเตรียมเร่งขยายโรงพยาบาลสนามเป็น2,000เตียง หลังผู้ป่วยโควิด-19พุ่งอีก269ราย คาดแนวโน้มเพิ่มยังทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่องทุกวันเตียงที่มีอยู่เวลานี้ไม่พอแน่ พร้อมย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่สามารถรักษาอยู่บ้านได้ เหตุเสี่ยงอันตรายและแพร่เชื้อ วันนี้(12 เม.ย.64) ที่) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าจากการเร่งตรวจผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลการตรวจตั้งแต่หลังเที่ยงของวันที่...

ใกล้แตะ1000วันนี้ติดโควิดเพิ่มอีก 269รายยดสะสมระลอกใหม่931ราย

จังหวัดเชียงใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ ติดเชื้อเพิ่มอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่เป็น 931 รายแล้ว วอนประชาชนหยุดการแพร่ระบาดด้วยการอยู่บ้าน กลุ่มเสี่ยงน้อยให้กักตัวครบ 14 วัน ส่วนเสี่ยงสูงรีบเข้าตรวจคัดกรอง ขณะที่โรงพยาบาลสนามเร่งขยายเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ล่าสุดในวันนนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันตัวเลขล่าสุดว่าวันนี้(12 เมษายน 2564) จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่จ่อทะลุ...

สงกรานต์เชียงใหม่แบบเหงาๆท่ามกลางโควิดระบาดหนัก

วันนี้ถือเป็นวันแรกของงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้พบว่าบรรยากาศเงียบเหงามากกว่าทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องงดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่าง ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก บรรยากาศงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ในปีนี้เงียบเหงาที่สุดในประวัติการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ ทำให้ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องประกาศงดกิจกรรมงานประเพณีเกือบทุกอย่างลงไป โดยบรรยากาศเช้านี้ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ครบ 725 ปี และจะมีการจัดกิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณ ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มารับเครื่องราชสักการะที่จัดถวายตามประเพณีล้านนา พร้อมขบวนช่างฟ้อนกว่า 500...

อาจจะมีสูงถึง7พันคนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อเร่งเพิ่มจุดตรวจและรพ สนาม

มีผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน เร่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ย้ำตรวจที่ไหนก็ได้ทุกแห่งให้แลปเดียวกัน ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 ยืนยันมีการเตรียมการอย่างดีและขอให้เชื่อมั่นการทำงานรีบมือการระบาด เผยกำลังเร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพื่อรับเข้าระบบรักษาและควบคุมป้องกันแพร่เชื้อเพิ่ม พร้อมเร่งขยายเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มต่อเนื่อง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 นี้เป็นการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง สถานบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เป็นการระบาดในวงกว้าง ได้มีการประเมินว่า ครั้งนี้จะมีผู้สัมผัสที่จะเข้าสู่การตรวจหาเชื้อคาดว่ามีอยู่ราว...

Recent Comments