-0.5 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 12, 2021
หน้าแรก ข่าวด่วน ม.แม่โจ้ออกแถลงการณ์หลังมีผู้ประกอบการอ้างขายเฟรนไชน์ใบกัญชาจากแม่โจ้

ม.แม่โจ้ออกแถลงการณ์หลังมีผู้ประกอบการอ้างขายเฟรนไชน์ใบกัญชาจากแม่โจ้

on3Hp0.jpg
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ไมมีนโยบายให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยในการหาผลประโยชน์จากการใช้กัญชาของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังพบว่ามีบางบริษัทไปเปิดขายเฟรนไชน์อ้างว่าทำเอ็มโอยูกับทางแม่โจ้ และนำกัญชาขายต่อให้ ล่าสุดบริษัทดังกล่าวยอมถอยและขอโทษกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ย้ำแม่โจ้เน้นศึกษาวิจัย และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงกัญชาอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามกฏหมายon3Hp0.jpg
หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงาน “แม่โชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการห้างร้าน และบริษัทต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 40 แห่ง และมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานกันจำนวนมาก ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาด แต่ล่าสุดพบว่ามีหนึ่งในบริษัทที่สนใเข้าร่วมโครงการได้ไปต่อยอด และเปิดโฆษณาในลักษณะของการเปิดขายเฟรนไชน์ พร้อมกับอ้างว่าได้ทำเอ็มโอยูกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการอ้างว่าสามารถจัดสรรชิ้นส่วนของกัญชาจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พร้อมกับมีการตีเป็นราคาออกมาทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผลตอบแทนร่วมดังกล่าวด้วย Sequence 03.00 00 06 49.Still039
Sequence 03.00 00 18 11.Still041
Sequence 03.00 00 23 06.Still042
ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจดังกล่าวในลักษณ์ว่าทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการใดแอบอ้างชื่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ โดยเฉพาะเรื่องของกัญชาซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เน้นเรื่องขอการศึกษาพัฒนา และต่อยอด ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยในเนื้อหาของแถลงการณ์ความว่า
” ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนมากกว่า 40 แห่ง นั้น เนื่องจากมีกรณีที่บริษัท ห้างร้านบางแห่งได้นำข้อมูลโครงการของมหาวิทยาลัยไปแอบอ้าง ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังประโชน์ในเชิงธุรกิจของตนเอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอแถลงการณ์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการจัดโครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยเชิงประจักษ์ โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงรสชาติ และความรู้สึกของประชาชนผู้เข้าร่วมชิมอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา ในส่วนที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก และลำต้น โดยการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แจกจ่ายชิ้นส่วนของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ร้าด้านำไปประกอบอาหาร ร้านละ 2 เมนู และเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชิม อาหาร ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งชิ้นส่วนพืชกัญชาที่แจกจ่ายไปนั้น เป็นชิ้นส่วนที่สามารถตรวจสอบแล้วว่า มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอยืนยันวมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงผลผลิตพืชกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง และไม่มีความเหสื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยจึงไม่มีนโยบายแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประชาชนที่ต้องการผลผลิตพืชกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ควรติดต่อรับผลผลิตจกแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาอีกด้วย ลงชื่อประกาศ รองศสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้Sequence 03.00 00 34 50.Still043
Sequence 03.00 00 56 48.Still045
Sequence 03.00 01 08 13.Still046
Sequence 03.00 03 52 41.Still048
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่าบริษัทที่ทำการขายเฟรนไชน์ดังกล่าวได้ติดต่อขอโทษกับทางผู้บริหารและทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว และยอมถอยที่จะไม่เข้าร่วมกับโครงการกัญชาทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีการเริ่มเปิดขายเฟรนไชน์ไปแล้วและมีผู้สนใจซื้อเฟรนไชน์ไปแล้วเช่นกัน โดยเฟรนไชน์นี้จะเน้นขายใบและชิ้นส่วนของพืชกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้ และแถมเนนูอาหาร และผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้กับผู้ซื้อเฟรนไชน์ โดยสามารถสั่งชิ้นส่วนพืชกัญชากับตนเองและทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นผู็จัดส่งไปให้พร้อมใบรับรอง

Most Popular

ใกล้แตะ1000วันนี้ติดโควิดเพิ่มอีก 269รายยดสะสมระลอกใหม่931ราย

จังหวัดเชียงใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ ติดเชื้อเพิ่มอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่เป็น 931 รายแล้ว วอนประชาชนหยุดการแพร่ระบาดด้วยการอยู่บ้าน กลุ่มเสี่ยงน้อยให้กักตัวครบ 14 วัน ส่วนเสี่ยงสูงรีบเข้าตรวจคัดกรอง ขณะที่โรงพยาบาลสนามเร่งขยายเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ล่าสุดในวันนนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันตัวเลขล่าสุดว่าวันนี้(12 เมษายน 2564) จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่จ่อทะลุ...

สงกรานต์เชียงใหม่แบบเหงาๆท่ามกลางโควิดระบาดหนัก

วันนี้ถือเป็นวันแรกของงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้พบว่าบรรยากาศเงียบเหงามากกว่าทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องงดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่าง ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก บรรยากาศงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ในปีนี้เงียบเหงาที่สุดในประวัติการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ ทำให้ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องประกาศงดกิจกรรมงานประเพณีเกือบทุกอย่างลงไป โดยบรรยากาศเช้านี้ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ครบ 725 ปี และจะมีการจัดกิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณ ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มารับเครื่องราชสักการะที่จัดถวายตามประเพณีล้านนา พร้อมขบวนช่างฟ้อนกว่า 500...

อาจจะมีสูงถึง7พันคนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อเร่งเพิ่มจุดตรวจและรพ สนาม

มีผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน เร่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ย้ำตรวจที่ไหนก็ได้ทุกแห่งให้แลปเดียวกัน ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 ยืนยันมีการเตรียมการอย่างดีและขอให้เชื่อมั่นการทำงานรีบมือการระบาด เผยกำลังเร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพื่อรับเข้าระบบรักษาและควบคุมป้องกันแพร่เชื้อเพิ่ม พร้อมเร่งขยายเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มต่อเนื่อง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 นี้เป็นการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง สถานบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เป็นการระบาดในวงกว้าง ได้มีการประเมินว่า ครั้งนี้จะมีผู้สัมผัสที่จะเข้าสู่การตรวจหาเชื้อคาดว่ามีอยู่ราว...

ครบ725ปีเมืองเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกเกือบทุกกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เชียงใหม่ประกาศยกเลิกเกือบทุกกิจกรรมสงกรานต์ทั้งทำบุญตักบาตรครบรอบ725ปีก่อตั้งเมืองเชียงใหม่และขึ้นปีใหม่ไทย2564 รวมทั้งพิธีการอัญเชิญสมโภชและขบวนแห่พระพุทธสิงหิงค์ ส่วนที่เหลือยังจัดได้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมาะสมและเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อเพิ่ม ทำให้บรรยากาศทั่วเมืองเชียงใหม่เช้านี้เงียบเหงาที่สุดเป็นประวัติการณ์ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกันชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบวิธีการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องทำการยกเลิกและงดบางกิจกรรม รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางอย่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่และติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้น โดยยังคงรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด งดเว้นการเล่นสาดน้ำ...

Recent Comments