-0.5 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 12, 2021
หน้าแรก ข่าวด่วน ข่าวเด่นรอบวัน รพ.นครพิงค์แถลงขอโทษกรณีฉีดวัคซีนโควิดVIPสื่อสารในองค์กรผิดพลาดทำเข้าใจผิด

รพ.นครพิงค์แถลงขอโทษกรณีฉีดวัคซีนโควิดVIPสื่อสารในองค์กรผิดพลาดทำเข้าใจผิด

oe5m4f.jpg
โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ นำตัวแทนบุตคลากรแพทย์ แถลงข่าวขอโทษกรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับ บุคคลวีไอพีของเชียงใหม่ก่อนฉีดให้บุคลากรณ์ทางการแพทย์ความเสี่ยงสูง มีการสื่อสารภายในอง์กรที่คลาดเคลื่อนทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปจากบุคลากรบางคนออกไปแบบไม่ถูกต้อง ยืนยันมีการจัดสรรให้แพทย์ และบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการอย่างถูกต้องแล้วเพียงแต่วันงานแถลงข่าวมีแขกผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงได่รับเป็นรายแรกๆ บางส่วนเท่านั้น
กรณีที่เกิดดราม่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ล๊อคแรกที่ได้รับการจัดสรค์มา และมีการจัดงานแถลงข่าวการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อวันที่ 1มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังพิธีแถลงข่าวก็มีบุคคลสำคัญที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงของจังหวัดเชียงใหม่อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ผ่านการคัดกรองและจัดสรรให้ฉีดวัคซวีนโควิด 19 โดยสมัครใจ รวมทั้งบุคลากรณ์ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนครพิงค์ ส่วนโรงพยาบาอื่นๆทั้งของรัฐ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนก็มีตัวแทนมารับวัคซีนไปจัดสรรตามแต่ละแห่ง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 3 เดือนแรกนี้ ได้จัดสรรมาจำนวนทั้งสิ้น 83,500 โดส โดยวัคซีนชุดแรกของเชียงใหม่จำนวน 3,500 โดส ฉีดกลุ่มเสี่ยงจำนวน1,750คน Sequence 03.00 09 32 34.Still054
Sequence 03.00 09 46 24.Still055
Sequence 03.00 09 51 04.Still056
อย่างไรก็ตานหลังจากวันแรกที่มีการจัดงานแถลงข่าวและฉีควัคซีน พบว่า มีกระแสข่าวทางโลกออนไลน์ ที่เชื่อว่าเป็นบุคลากรณ์ทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งโพสต์แชร์เรื่องการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่าฉีดให้ บุคคลวีไอพี ของจังหวัดก่อนที่จะฉีดให้แพทย์ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และความไปถึงกระทรวงจนกระทั่งมีกระแสข่าวให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และยังมีข่าวลือเรื่องของการสั่งย้านด่วน 24 ชม.นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่Sequence 03.00 00 33 17.Still049
Sequence 03.00 00 37 58.Still050
Sequence 03.00 02 06 18.Still051
และในวันนี้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ แพทย์หญิง ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนของบุคลากรณ์ทางการแพทย์ที่ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในเรื่องดังกล่าว ว่า สืบเนื่องจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคชีนรอบแรกนี้ จำนวน 1,750 ราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ ขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรวัคซีนออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. จัดสรรให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 1,450 ราย ( ในจำนวนนี้รพ.นครพิงค์ได้รับการจัดสรร 455 ราย )
2. จัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด เช่น อสม. ปภ. การท่าอากาศยาน สำนักงานหนังสือเดินทาง อส. ทหารและตำรวจ ที่ทำงานใน local quarantine ฝ่ายปกครองและภาคการบริการและท่องเที่ยว 300 ราย
รพ.นครพิงค์รับหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคคล 4 กลุ่มดังนี้ คือ 1.บุคลากร รพ.นครพิงค์ 455 คน
2.บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 26 คน
3.บุคลากร กรมควบคุมโรค 22 คน
4.กลุ่มบุคลากร ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยและบุคลากรภาคบริการและการท่องเที่ยว 300 คน
รวมทั้งหมด 803 ราย โดยรายชื่อทั้ง 300 คนนี้ ได้ถูกจัดสรรโดยคณะ กรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ส่งให้
รพ.นครพิงค์เพื่อทำการฉีดวัคซีนต่อไป
จากการสำรวจ บุคลากรของรพ.นครพิงค์ที่มีความประสงค์จะรับวัคน พบว่า มีความประสงค์จะรับ จำนวน 1,964 ราย ไม่รับ 309 ราย ในรอบแรกนี้รพ.นครพิงค์ได้รับจัดสรรวัคซีน สำหรับบุคลากรจำนวน 455 คน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนบุคลากรที่แสดงความจำนงไว้ ทางรพ. นครพิงค์จึงได้จัดลำดับความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ตามการ สัมผัสผู้ป่วย คือ เสี่ยงสูง เสี่ยงมาก และเสี่ยงปานกลาง โดยในรอบแรกนี้จะจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน
ซึ่งได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานการส่งรายชื่อ ทำให้บุคลากรบางท่านเกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม 300 คนดังกล่าวเป็น VIP ประกอบกับการที่บุคลากร รพ.นครพิงศ์ บ่างส่วนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนทางออนไลน์ได้ จากเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้รับวัคซีน เพราะถูกแซงคิวโดยกลุ่ม VIP ทั้งนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ทางรพ.นครพิงค์ได้ปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนรายบุคคลแทนระบบลงทะเบียนออนไลน์ ปัจจุบัน รพ.นครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 322 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 176 คน คาดว่าจะฉีดครบตามจำนวนภายในวันศุกร์นี้ ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในรอบนี้จะได้รับวัคซีนครบทุกคนตามที่แสดงความจำนงไว้ในรอบต่อไป
ทั้งนี้ ในนาม บุคลากร รพ.นครพิงศ์ ต้องขออภัยกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องต่งๆ ที่เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการจัดสรรวัคซีน และจะนำประเด็นนี้ไปพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรต่อไปSequence 03.00 10 17 21.Still057
Sequence 03.00 10 42 28.Still058
Sequence 03.00 10 52 59.Still059
แพทย์หญิง ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ รับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดของบุคลากรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลเอง และมีการสื่อสารความเข้าใจที่คาดเคลื่อนออกไปแต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นได้ทำความเข้าใจและชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่คงไม่ถึงกับต้องมีการลงโทษทางวินัย เป็นเพียงเรื่องของการสื่อสารที่ต้องมีการปรับปรุงภายใน และเพื่อไม่ให้เสียขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักในสถานการณ์โควิดอยู่แล้ว ก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้

Most Popular

ผวายอดผู้ป่วยโควิดรายวันพุ่งไม่หยุดจ่อล้น รพ.สนาม เร่งขยายเพิ่ม2000เตียง

เชียงใหม่เคาะแล้วเตรียมเร่งขยายโรงพยาบาลสนามเป็น2,000เตียง หลังผู้ป่วยโควิด-19พุ่งอีก269ราย คาดแนวโน้มเพิ่มยังทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่องทุกวันเตียงที่มีอยู่เวลานี้ไม่พอแน่ พร้อมย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่สามารถรักษาอยู่บ้านได้ เหตุเสี่ยงอันตรายและแพร่เชื้อ วันนี้(12 เม.ย.64) ที่) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าจากการเร่งตรวจผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลการตรวจตั้งแต่หลังเที่ยงของวันที่...

ใกล้แตะ1000วันนี้ติดโควิดเพิ่มอีก 269รายยดสะสมระลอกใหม่931ราย

จังหวัดเชียงใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ ติดเชื้อเพิ่มอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่เป็น 931 รายแล้ว วอนประชาชนหยุดการแพร่ระบาดด้วยการอยู่บ้าน กลุ่มเสี่ยงน้อยให้กักตัวครบ 14 วัน ส่วนเสี่ยงสูงรีบเข้าตรวจคัดกรอง ขณะที่โรงพยาบาลสนามเร่งขยายเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ล่าสุดในวันนนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันตัวเลขล่าสุดว่าวันนี้(12 เมษายน 2564) จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 269 ราย ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่จ่อทะลุ...

สงกรานต์เชียงใหม่แบบเหงาๆท่ามกลางโควิดระบาดหนัก

วันนี้ถือเป็นวันแรกของงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้พบว่าบรรยากาศเงียบเหงามากกว่าทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องงดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่าง ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก บรรยากาศงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ในปีนี้เงียบเหงาที่สุดในประวัติการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ ทำให้ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องประกาศงดกิจกรรมงานประเพณีเกือบทุกอย่างลงไป โดยบรรยากาศเช้านี้ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ครบ 725 ปี และจะมีการจัดกิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณ ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มารับเครื่องราชสักการะที่จัดถวายตามประเพณีล้านนา พร้อมขบวนช่างฟ้อนกว่า 500...

อาจจะมีสูงถึง7พันคนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อเร่งเพิ่มจุดตรวจและรพ สนาม

มีผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน เร่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ย้ำตรวจที่ไหนก็ได้ทุกแห่งให้แลปเดียวกัน ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 ยืนยันมีการเตรียมการอย่างดีและขอให้เชื่อมั่นการทำงานรีบมือการระบาด เผยกำลังเร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพื่อรับเข้าระบบรักษาและควบคุมป้องกันแพร่เชื้อเพิ่ม พร้อมเร่งขยายเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มต่อเนื่อง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 นี้เป็นการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง สถานบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เป็นการระบาดในวงกว้าง ได้มีการประเมินว่า ครั้งนี้จะมีผู้สัมผัสที่จะเข้าสู่การตรวจหาเชื้อคาดว่ามีอยู่ราว...

Recent Comments