หน้าแรกข่าวด่วนการเมืองเปิดหีบเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่คาด5ทุ่มเสร็จรวมคะแนน

เปิดหีบเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่คาด5ทุ่มเสร็จรวมคะแนน

DH3OrP.jpg
เปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ คนออกมาเข้าแถวรอใช้สิทธิคึกคัก ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า70% คาดรู้ผลไม่เป็นทางการภายในเวลา5ทุ่มคืนนี้Sequence 03.00 00 05 18.Still039
Sequence 03.00 00 17 48.Still040
Sequence 03.00 00 52 38.Still041
วันนี้(28 มี.ค.64) บรรยากาศการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 41-16 ตำบลสุเทพ รวมจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้พบว่าเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบลงคะแนนเวลา 08.00น. โดยพบว่าผู้ที่มีสิทธิต่างพากันมารอใช้สิทธิตจำนวนมากพอสมควร โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 46 ที่มีผู้มาเข้าแถวรอใช้สิทธิมากกว่าหน่วยอื่น ซึ่งหลังที่เปิดให้ลงคะแนนแล้วพบว่ามีผู้ทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดทั้งวันจนถึงเวลาปิดหีบลงคะแนน17.00น.ท่ามกลางมาตรการคัดกรองและป้องกันโควิด-19Sequence 03.00 01 58 35.Still044
Sequence 03.00 03 28 50.Still045
Sequence 03.00 02 23 38.Still046
Sequence 03.00 02 44 28.Still048
ขณะที่นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว เปิดเผยว่า เบื้องต้นเมื่อเปิดให้ลงคะแนนพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีรายงานว่าเกิดปัญหาอุปสรรคหรือความขัดข้องใดๆ Sequence 03.00 04 29 52.Still053
Sequence 03.00 02 50 54.Still049
Sequence 03.00 03 46 15.Still050
ทั้งนี้เมื่อปิดหีบลงคะแนนแล้วจะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและจากนั้นส่งผลคะแนนไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ตั้งศูนย์อำนวยการอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ คาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 23.00น. ส่วนจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 70% สำหรับรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงคืนก่อนวันเลือกตั้งนั้น เบื้องต้นไม่มีรายงานแจ้งเหตุ

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่