หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันครบ725ปีเมืองเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกเกือบทุกกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ครบ725ปีเมืองเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกเกือบทุกกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

AklbVV.jpg
เชียงใหม่ประกาศยกเลิกเกือบทุกกิจกรรมสงกรานต์ทั้งทำบุญตักบาตรครบรอบ725ปีก่อตั้งเมืองเชียงใหม่และขึ้นปีใหม่ไทย2564 รวมทั้งพิธีการอัญเชิญสมโภชและขบวนแห่พระพุทธสิงหิงค์ ส่วนที่เหลือยังจัดได้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมาะสมและเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อเพิ่ม ทำให้บรรยากาศทั่วเมืองเชียงใหม่เช้านี้เงียบเหงาที่สุดเป็นประวัติการณ์S 2621464
S 2621463
S 2621442
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกันชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบวิธีการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องทำการยกเลิกและงดบางกิจกรรม รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางอย่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่และติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้น โดยยังคงรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด งดเว้นการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก แม้กระทั่งการไปทำบุญที่วัดหรือดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ หากเป็นไปได้ขอให้งดเว้น และหากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และใช้เวลาไม่นาน S 2621446
S 2621448
S 2621449
ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ยกเลิกงานประเพณีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในวันที่ 11 เม.ย.64 และยกเลิกขบวนแห่ในวันที่ 13 เม.ย.64 ขณะเดียวกันให้ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 725 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ 12 เม.ย.64 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 12 เม.ย.64 โดยให้งดขบวนฟ้อน เหลือเพียงการถวายเครื่องสักการะที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ส่วนพิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ในวันที่12เม.ย.64 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเป็นการภายใน นอกจากนี้ให้ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564,พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 และการการประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง รอบตัดสิน ที่กำหนดจัดในวันที่ 13 เม.ย.64 ที่ประตูท่าแพ ทั้งหมด เช่นเดียวกับพิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ในวันที่ 17 เม.ย.64 ที่วัดสวนดอก ขณะที่ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 8พ.ค.64 ได้ยกเลิกเช่นกัน เหลือเพียงพิธีทางสงฆ์เท่านั้นS 2621452
S 2621445
S 2621447
โดยบรรยากาศเช้านี้ตามสถานที่ต่างๆ รอบคูเมืองเชียงใหม่ และจุดสำคัญ อย่างที่ข่วงประตูท่าแพ วัดพระสิงห์วรวิหาร แม้จะมีการประดับตกแต่งด้วยตุงหลากหลายสีสันสวยงาม ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่ แต่บรรยากาศรอบคูเมืองก็เงียบเหงาแตกต่างจากทุกปีที่เคยมีงาน ซึ่งในช่วงเช้าจะคึกคักไปด้วยผู้คนที่เตรียมมาจับจองพื้นที่รอบคูเมืองขายของและเล่นน้ำสงกรานต์กัน
ที่ข่วงประตูท่าแพถือเป็นจุดหลักที่มีการจัดงานกิจกรรม มีการตกแต่งพื้นที่ไว้ล่วงหน้า ซึ่งแม้จะงดเล่นสาดน้ำสงกรานต์แต่ยังเตรียมที่จะมีการจัดงานปี๋ใหม่เมืองอยู่เช่นการทำบุญตักบาตร และพิธีเปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง แต่ล่าสุดก็มีการยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ลงไปเหลือเพียงเวทีว่างเปล่า และพื้นที่ที่มีการตกแต่งแต่ไม่มีการจัดกิจกรรมใดS 2621455
S 2621456
S 2621458
ส่วนที่วัดพระสิงห์วรวิหาร ก็ยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ออกมาประชาชนสรงน้ำพระ แต่ก็ยังเปิดวัดให้เข้าทำบุญตามปกติแต่ไม่มีการจัดกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง S 2621459
S 2621460
S 2621461
ส่วนที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งในวันนี้ปกติแล้วจะมีพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ในปีนี้ครบรอบ 725 ปี และมีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณ บรรพบุรุษชาวล้านนาที่ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่ ก็งดกิจกรรมทุกอย่างลงเช่นกัน

โพสต์ใหม่