หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันบรรยากาศวันเนาว์หรือวันเน่าตามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเงียบเหงา

บรรยากาศวันเนาว์หรือวันเน่าตามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเงียบเหงา

AtSb22.jpg
บรรยากาศวันเนาว์ หรือวันเน่า หรือเรียกอีกอย่างว่าวันดา ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ในสถานการณืโควิดของเชียงใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อ 1191 คน เงียบเหงา ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญบางตา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออยู่บ้านกับครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิดวันเนาว์หรือวันเน่าความความเชื่อห้ามการกระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล โดยเฉพาะห้ามการด่าทอทะเลาะวิวาทกัน บุคคลผู้นั้นจะอัปมงคลไปตลอดปีSequence 03.00 00 26 08.Still065
Sequence 03.00 00 21 35.Still066
Sequence 03.00 00 54 09.Still067
บรรยากาศงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานประเพณีสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ ในวันนี้ถือว่าเป็นวันเนาว์ หรือวันเน่าตามประเพณีชาวล้านนา วันนี้จะถือเคร่งครัดว่าเป็นวันเน่าห้ามด่าทอ พูดจาสอดเสียดไม่ไพเราะจะทำให้ปากเน่าไปตลอดปี แต่บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับเงียบเหงาเนื่องจากทางจังหวัดได้ประกาศงดเล่นสาดน้ำสงกรานต์ แต่ก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่แต่ละครอบครัวสามารถทำได้ เช่น การพากันเข้าวัด ทำบุญ ถวายตุง ขนทรายเข้าวัด และยกเลิกกิจกรรมงานประเพณีหลายอย่างลง ส่วนใหญ่จะยกเลิกกิจกรรมที่จะมีผู้คนเข้าไปชุมชนุและร่วมกิจกรรมกันจำนวนมากเหลือเพียงกิจกรรมทางวัฒนธรรมบางอย่างเท่านั้น Sequence 03.00 01 32 05.Still068
Sequence 03.00 02 14 10.Still069
Sequence 03.00 02 42 34.Still070
โดยบรรยากาศที่วัด พระสิงห์วรวิหาร ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปกติจะมีผู้คนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวไปร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันจนแน่นวัด แต่ภาพบรรยากาศวันนี้กลายเป็นความเงียบเหงามีบางครอบครัวที่พากันไปทำบุญสรงน้ำพระทำบุญกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และป้องกันตนเองด้วยการอยู่บ้านใช้เวลากับครอบครัว บางส่วนก็จัดฉลองกันเล็กๆ ที่บ้านกับครอบครัวลดความเสี่ยงในการจะไปรับเชื้อโควิดกันมากกว่า
สำหรับวันนี้เป็นวันเนา วันเนาว์ หรือ วันเน่า ในแง่ของโหราศาสตร์แล้ว วันนี้ควรจะเรียกว่า วันเนา เพราะเป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ระหว่างราศีมีนและราศีเมษ อันเป็นวันที่ถัดจากวันสังขารล่อง แต่ในการออกเสียงแล้วทั่วไปมักเรียกวันเน่า ทำให้เกิดความคิดที่ห้ามการกระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล โดยเฉพาะห้ามการด่าทอทะเลาะวิวาทกัน กล่าวกันว่าผู้ใดที่ด่าทอผู้อื่นในวันนี้แล้ว ปากของผู้นั้นจะเน่า และหากวิวาทกันในวันนี้ บุคคลผู้นั้นจะอัปมงคลไปตลอดปี Sequence 03.00 02 49 23.Still071
Sequence 03.00 03 11 02.Still072
Sequence 03.00 03 31 06.Still073ส่วนผู้ประสงค์จะปลูกเรือนด้วยไม้ไผ่ ก็ให้รีบตัดในวันนี้ เพราะเชื่อกันว่าไม้จะเน่าและไม่มีมอดหรือปลวกมากินไม้ดังกล่าว วันเนานี้จะเป็นวันเตรียมงาน ชาวบ้านจะพากันไปซื้อของเพื่อกินและใช้ในวันพญาวัน เมื่อถึงตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด กองรวมกันทำเป็น การขนทรายเข้าวัดนี้ถือว่าเป็นการนำทรายมาทดแทนส่วนที่ติดเท้าของตนออกจาก วัดซึ่งเสมอกับได้ลักของจากวัด วันเนานี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันดา เพราะเป็นวันที่ ดา หรือจัดเตรียม สิ่งของต่างๆ จะใช้ทำบุญนั่นเอง

โพสต์ใหม่