หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันพิษโควิดทำสนามบินโล่งผู้โดยสารหดหาย10เท่า

พิษโควิดทำสนามบินโล่งผู้โดยสารหดหาย10เท่า

AnTS1Z.jpg
สนามบินเชียงใหม่สุดเงียบเหงาเซ่นพิษโควิด-19ระลอกใหม่ เที่ยวบินทั้งเข้าและออกทั้งลดทั้งเลิกจากร้อยกว่าเหลือเพียงวันละ 18 เที่ยวบิน ผู้โดยสารหดหายเหลือเพียงวันละ1,000กว่าคน ลดลงกว่า 10เท่าตัวจากช่วงก่อนสงกรานต์ที่มีวันละ1.2หมื่นคน S 4431880
S 4431881
S 4431883
S 4431875
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เงียบเหงาเป็นอย่างมากจนหลายคนที่พบเห็นแทบจะไม่อยากน่าเชื่อสายตาตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ตลอดทั้งวันจะคับคั่งไปด้วยผู้คนเดินทาง โดยช่วงนี้แม้จะมีการเปิดบริการตามปกติ พร้อมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างเข้มงวด แต่พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการเดินทางด้วยเครื่องบินบางตาอย่างชัดเจนทั้งขาเข้าและขาออกจากเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลทำให้ผู้คนต้องจำกัดการเดินทาง และสายการบินต่างๆ ต้องลดหรือยกเลิกเที่ยวบินตามปริมาณการเดินทางที่ลดน้อยลง
S 4431884
S 4431877
S 4431898
S 4431934
ทั้งนี้สายการบินที่ยังคงทำการบินขึ้นลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น มีทั้งสิ้น6สายการบิน โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงที่ท่าอากาศยานเหลือเพียง 18 เที่ยวบิน แบ่งเป็นขายเข้า 9 เที่ยวบิน และขาออก 9 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานทั้งสิ้น 1,123 คน แบ่งเป็นขาเข้า 550 คน และขาออก 573 คน โดยลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบจากช่วงปลาย มี.ค.64และก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่มีเที่ยวบินขึ้นลงวันละประมาณ 130-140เที่ยวบิน และผู้โดยสารวันละประมาณ 12,000 คนAn9MY8.jpgS 4431932
S 4431925
S 4431916
สำหรับสถานการณารแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกเดือนเมษายาน64ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 28เม.ย.64 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 89 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 3,448 ราย รักษาหายแล้ว 1,452 ราย เสียชีวิต 2 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,994 ราย โดยผู้ป่วยรักษาตัวโรงพยาบาลสนาม 1,366 ราย,โรงพยาบาลรัฐ 281 ราย,โรงพยาบาลเอกชน 132 ราย,ฮอสพิเทล 72 ราย,โรงพยาบาลต่างจังหวัดและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 143 ราย และผู้ป่วยในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 177 ราย

โพสต์ใหม่