หน้าแรก ข่าวด่วน ข่าวเด่นรอบวัน จังหวัดสีแดงเข้มโควิดรับลูกสบค เพิ่มมาตรการ จว ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จังหวัดสีแดงเข้มโควิดรับลูกสบค เพิ่มมาตรการ จว ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

template info covid cm [Recovered]คำสั่ง50
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ ศบค. ออกคำสั่ง 4 ฉบับ และประกาศอีก 1 ฉบับ คุมเข้มในพื้นที่ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค มีผลเริ่มใช้ในวันนี้template info covid cm [Recovered]ประกาศ 1
template info covid cm [Recovered]คำสั่ง49 1
template info covid cm [Recovered]คำสั่ง49 2
template info covid cm [Recovered]คำสั่ง48
template info covid cm [Recovered]คำสั่ง47
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ ศบค. ได้ปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จึงได้มีการพิจารณาออกคำสั่ง 3 ฉบับ และ ประกาศอีก 1 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของ ศบค. โดยคำสั่งที่ 47/2564 เป็นมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ มากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นเป็นกิจกรรมของทางราชการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม งานอวมงคลให้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน และต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, Sequence 03.00 05 48 57.Still043
Sequence 03.00 06 25 00.Still044
Sequence 03.00 06 39 37.Still045คำสั่งที่ 48/2564 เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม งดให้การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านรวมทั้งบริเวณโดยรอบ จำหน่ายแบบการนำกลับไปบริโภคเท่านั้น และเปิดบริการได้ถึงเวลา 21 นาฬิกา ในส่วนสถานที่ออกกำลังกายในร่มให้ปิดบริการ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21 นาฬิกา โดยห้ามจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด, Sequence 03.00 07 05 33.Still046
Sequence 03.00 07 33 06.Still047
Sequence 03.00 08 19 51.Still048
คำสั่งที่ 49/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน ให้ผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” หรือลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 และ ชม. 2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที พร้อมต้องกักตัวสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน, ส่วนคำสั่งที่ 50/2564 ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 5) ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัด หรือภูมิลำเนาของตนเองโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการติดโรค และให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เอกชน เจ้าของกิจการ พิจารณาให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ WORK FROM HOME เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยทั้งหมดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง Sequence 03.00 00 34 52.Still039
Sequence 03.00 01 09 47.Still040
Sequence 03.00 05 22 31.Still041
Sequence 03.00 05 39 23.Still042
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,575 ราย รักษาหายแล้ว 1,766 ราย และยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,807 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยในกลุ่มที่ยังคงรักษาอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,387 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 255 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 76 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 13 ราย ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ยังพบเป็นผู้สัมผัสเชื้อจากสถานบันเทิง แต่มีจำนวนลดลงเหลือร้อยละ 40.4 มีการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มเป็นร้อยละ 21.9 สัมผัสในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.3 และสัมผัสในสถานที่ทำงานเป็นร้อยละ 10.6

Most Popular

กวางผา เลียงผาพาเหรดอวดโฉมบนหน้าผาดอยอินทนนท์หลังปิดฟื้นธรรมชาติ

สุดประทับใจ! “กวางผา-เลียงผา” สัตว์ป่าหายาก พาเหรดออกโชว์ตัวหากินตามธรรมชาติอย่างสบายอารมณ์บนยอดผาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ หลังเพิ่งเริ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี สะท้อนภาพอย่างดีธรรมชาติฟื้นตัวและสัตว์ป่าไร้การถูกรบกวน รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ภาพ “กวางผา” หรือ “ม้าเทวดา” สัตว์ป่าหายากและเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกไว้ได้ขณะที่กวางผาออกมาเดินหากินบนหน้าผาบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในช่วงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อยู่ระหว่างปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.64 รวมทั้งก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 16-30เม.ย.64 ได้มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

มทบ.33นำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนลดผลกระทบโควิด

มณฑลทหารบกที่ 33 นำรถครัวสนามประกอบอาหาร พร้อมมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิท-19 ที่วัดเมืองกาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีจิราวัฒ์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพลพร้อมรถครัวสนามออกมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เป็นเมนูข้าวกะเพราไข่ดาว จำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายกาวิละอันเป็นที่ตั้งของหน่วย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้นให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน...

บ้านใหม่วงศ์เขาทอง : หมู่บ้านพิทักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

“ไม่ใช่หน้าที่ แต่รับรู้ และเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบมานานมาก เพราะคำว่าสูญเสียผืนป่า มันคือการสูญเสียหลาย ๆ อย่างไป” นี่เป็นคำเกริ่นนำ ที่ คุณพิทักษ์ ชุ่มคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ประธานป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทอง และเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลักดันให้เกิดพลังใจในการเข้ามาทำงานอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2538 และเริ่มเข้ามาเป็นเครือข่าย ทสม. ในช่วงปี 2545...

พบ 2 คลัสเตอร์โควิดใหม่ล้วนแพร่ระบาดในชุมชนย้ำชายแดนเข้มสกัดต่างด้าว

เชียงใหม่เจอโควิด-19เพิ่มอีก2คลัสเตอร์ “ดอยสะเก็ด-แม่วาง” แพร่ระบาดเชื้อในครอบครัวและกระจายต่อเข้าชุมชน เน้นย้ำอำเภอแนวชายแดนตั้งจุดตรวจเข้มสกัดต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มมาตรการเคร่งครัดสุ่มตรวจรถขนส่งสาธารณะ รถรับจ้าง และรถขนส่งสินค้าผัก ผลไม้ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 26 ราย...