หน้าแรกข่าวด่วนดาราศาสตร์เผยปรากฏการณ์ไร้เงาวันอาทิตย์ตั้งฉาก ณ เชียงใหม่

ดาราศาสตร์เผยปรากฏการณ์ไร้เงาวันอาทิตย์ตั้งฉาก ณ เชียงใหม่

01 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ข้างใต้พอดี “เสมือนไร้เงา” และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 01
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 02
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 07
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 09
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 04
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:20 น. เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดในวันดังกล่าวจะตกอยู่ข้างใต้พอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เสมือนไร้เงาดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 06
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 03
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่ 05
ทั้งนี้ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5 – 20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ถึง 2 ครั้งครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และครั้งที่สองเดือนกรกฎาคม – กันยายน อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอ02 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่jpg
S 6127785
S 6127790
จากนี้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:17 น ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยได้ https://www.narit.or.th/index.php/news/1696-sun-77-2564

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่