หน้าแรกข่าวด่วนเตรียมแจ้งความเอาผิดรถพยาบาลลักลอบนำผู้ติดเชื้อจากภาคกลางมาส่งรพ.เอกชน

เตรียมแจ้งความเอาผิดรถพยาบาลลักลอบนำผู้ติดเชื้อจากภาคกลางมาส่งรพ.เอกชน

2TXF59.jpg
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีรถพยาบาลของเอกชนอย่างถึงที่สุด ที่ลักลอบนำตัวผู้ติดเชื้อโควิดจากพื้นที่ภาคกลาง นำมาส่งไว้ที่หน้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ผ่านมาตรการคัดกรองและแจ้งเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง แต่โรงพยาบาลต้องรับไว้ด้วยจรรยาบรรณแพทย์ ย้ำผู้ป่วยที่จะเข้ามาตรการกลับบ้านต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นSequence 03.00 00 19 18.Still076
Sequence 03.00 00 31 45.Still077
หลังจากที่ ภาครัฐ เอกชน และ มูลนิธิต่างๆได้จัทำโครงการ “ศูนย์ส่งกลับบ้านเกิด” สำหรับผู้ป่ายโควิด-19 เพื่อพาผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในการรักษาตัวและกักตัว จากสถานการณืเตี้ยงล้นในพื้นที่กรุงเทพ และปริมลฑล ทำให้มีผุ้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษาจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็พร้อมที่จะรับผู้ป่วยที่เป็นชาวเชียงใหม่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมารับการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดโครงการ “ปิ๊กเจียงใหม่บ้านเฮา ” โดยเปิดให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19(ไม่มีเตียงรักษา) ประสานเพื่อกลับมารับการรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทันที
แต่ล่าสุดพบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ทำตามมาตรการ และทำให้ในพื้นที่เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งพบว่าเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีรถพยาบาลของเอกชนคันหนึ่งได้นำผู้ที่ติดเชื้อโควิดจำนวน 5 คน แต่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาส่งที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยไม่ได้นัดหมายหรือแจ้งกับทางโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ใดๆ เลย เมื่อมาส่งแล้วทางผู้ป่วยก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้ารับการรักษาทันที ทำให้บุคลกรทางการแพทย์เองก็เกิดความเสี่ยง แต่ทางโรงพยาบาลก็จำเป็นที่จะต้องรับตัวไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อ และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ ก่อนที่จะมีการประสานแจ้งกับทางสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ Sequence 03.00 00 38 09.Still078
Sequence 03.00 01 17 46.Still079Sequence 03.00 01 43 28.Still080
โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่กลับมารักษาตัวในจังหวัดเท่านั้น แต่ปรากฏว่า มีรถเหมาที่เป็นบริษัทเอกชนในจังหวัดและต่างจังหวัดรับจ้างขนคนเข้ามา และนำผู้โดยสารมาลงไว้ ณ จุดหมายต่างๆ เช่นโรงพยาบาล โดยไม่มีการแจ้ง Call center หรือโรงพยาบาลนั้นๆมาก่อน เมื่อผู้ติดเชื้อเข้ามาแล้ว ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจะผลักดันออกไปได้ จึงอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดการกระจายในชุมชนได้ และเป็นจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่ต้องรับการรักษาเอาไว้ ดังนั้นจึงขอประกาศให้บริษัทรถขนส่งผู้ป่วยที่เป็นบริษัทเอกชนตามเหตุการณ์ดังกล่าว ได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้หากจะมีการรับบุคคลเข้ามารับการรักษา ต้องมีการประสานผ่าน Call Center หรือทางโรงพยาบาล เพื่อเตรียมการก่อน ทั้งนี้ในหลักการขอให้รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นSequence 03.00 02 04 00.Still081
Sequence 03.00 02 15 24.Still082
2Tadif.jpg
สำหรับโครงการ “ปิ๊กเจียงใหม่บ้านเฮา ” ที่เปิดให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19(ไม่มีเตียงรักษา) ประสานเพื่อกลับมารับการรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อกำหนดและขั้นตอนดังนี้คือ ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ ,มีผลตรวจยืนยัน RT PCR “พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หากท่านมีความประสงค์จะกลับมารักษาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ติดต่อประสานงานก่อนการเดินทาง เพื่อรับคำแนะนำในการเดินทาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินอาการ และจัดหาเตียง สามารถติดต่อได้ที่call center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ 065-4723187,065-4723188 , 065-4723189 ทุกวัน เวลา 08.30 – 24.00 น.

โพสต์ใหม่