หน้าแรกข่าวด่วนการศึกษาผู้ปกครองชื่นชมรร.เอกชนสุดใจป้ำให้ส่วนลดค่าเทอม90เปอร์เซ็นต์ช่วยลดภาระช่วงโควิด

ผู้ปกครองชื่นชมรร.เอกชนสุดใจป้ำให้ส่วนลดค่าเทอม90เปอร์เซ็นต์ช่วยลดภาระช่วงโควิด

20210831 050927000 iOS.mov.00 00 15 08.Still002
โรงเรียนเอกชนชื่อดังเชียงใหม่สุดใจป้ำช่วยบรรเทาภาระผู้ปกครองเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ประกาศคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้นักเรียนทุกคนมากถึง90% มีผลทันทีตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านไปแล้ว ส่วนค่าเทอมที่ค้างให้ค่อยๆ ทยอยชำระได้ตามกำลัง
20210831 050927000 iOS.mov.00 00 27 27.Still005
20210831 050927000 iOS.mov.00 00 32 03.Still006
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนต่างขาดรายได้หรือรายได้ลดลง ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างคาดหวังว่าได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาลงบ้างในช่วงที่สถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ ทั้งนี้เบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาท ขณะที่แต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งต่างมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย มากน้อยแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตามพบว่าที่โรงเรียนวิชัยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดการเรียนการสอน English Program อย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวใ20210831 050927000 iOS.mov.00 01 19 14.Still011
20210831 050927000 iOS.mov.00 01 44 21.Still012
20210831 050927000 iOS.mov.00 01 52 18.Still013
นภาคเหนือ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการลดค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ นอกจากค่าเทอมให้มากถึง90% มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่เปิดเรียนไปแล้วในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพึงพอใจและชื่นชมโรงเรียนเป็นอย่างมาก20210831 050927000 iOS.mov.00 04 00 00.Still001
20210831 050927000 iOS.mov.00 00 36 25.Still007
โดยนายมูรัท เมนดิ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิชัยวิทยา และนางรานีนาถ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและคำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภาระต้องดิ้นรนทำงานหาเงินในภาวะที่ยากลำบากอย่างนี้ เพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัว รวมทั้งค่าเล่าเรียนของลูกหลายด้วย
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการพิจารณาหารือร่วมกันถึงแนวทางและความเป็นไปได้ต่างๆ ในการหาทางช่วยเหลือบรรเทาภาระและความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง โดยได้ข้อสรุปว่าทางโรงเรียนยังคงเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าเทอมตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งเหมือนกับโรงเรียนต่างๆ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนจะช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ โดยในส่วนของค่ากิจกรรมและค่าเรียนเสริม รวมทั้งค่าบำรุงต่างๆ ทางโรงเรียนจะคืนให้ครบเต็มจำนวนS 13918492
S 1391849420210831 050927000 iOS.mov.00 02 03 20.Still014
20210831 050927000 iOS.mov.00 00 21 17.Still003
ขณะที่ในส่วนของค่าอาหารและค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศนั้น จะคืนให้ 90% ซึ่งมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ที่มีการเปิดเรียนไปแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าเทอมนั้น หากเป็นในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนรายใดยังคงค้างชำระอยู่ ทางโรงเรียนยินดีผ่อนผันให้ค่อยๆ ทยอยชำระได้ตามกำลังด้วย เพื่อเป็นช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้อย่างเต็มที่เท่าที่โรงเรียนจะสามารถช่วยเหลือได้ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังให้กันและกัน จนกว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้
ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา กล่าวด้วยว่า แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการให้ส่วนลด90% และคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าคุณภาพการเรียนการสอนยังคงคุณภาพมาตรฐานอย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดทางศึกษาของนักเรียนเช่นเดิม แม้ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าเทอมที่ไม่ได้ลดให้ด้วยนั้น เนื่องจากเป็นส่วนที่นำไปใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนครูอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ทางโรงเรียนยังคงจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นปกติ โดยไม่มีการปรับลด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ครูอาจารย์ทุกคนต่างทำงานอย่างเต็มที่ และตั้งแต่ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนยังไม่เคยมีการเลิกจ้างครูอาจารย์เลยแม้แต่คนเดียว20210831 050927000 iOS.mov.00 01 04 06.Still009
20210831 050927000 iOS.mov.00 01 13 04.Still010
ด้านผู้ปกครองรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตัวเองมีลูก 2 คน ที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนวิชัยวิทยา และรู้สึกพึงพอใจอย่างมากที่ทางโรงเรียนมีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวด้วยการลดค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ให้ถึง 90% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่ช่วยเหลือเช่นกันแต่ไม่มากนัก โดยในส่วนของตัวเองนั้น จากมาตรการนี้เท่ากับว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะในภาคเรียนที่ 1 ลงไปได้ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้อนุญาตให้ค้างค่าเทอมไว้ก่อนได้และค่อยๆ ทยอยผ่อนชำระตามกำลังความสามารถด้วย ซึ่งช่วยบรรเทาภาระของตัวเองลงไปได้อีกมากเช่นกัน.

โพสต์ใหม่