หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันม.แม่โจ้ปรับพื้นที่MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอยในชุมชนรับผู้ป่วยสีเขียวกักตัว

ม.แม่โจ้ปรับพื้นที่MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอยในชุมชนรับผู้ป่วยสีเขียวกักตัว

9e5aeb41a7371e7239321ce67c41514c.jpg
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรับ MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ CI ของอำเภอสันทราย เตรียมรับกลุ่มป่วยสีเขียว ตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3857ec77289192be3b0d8b11e0acab57.jpg
6ea6a25033b052f5c7991554c57e3326.jpg
ศูนย์พักคอย MJU Well-Being Hospitech ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติและอาคารธรรมศักดิ์มนตรี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์พักคอยชุมชน Community Isolation หรือ CI ช่วยแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังวิกฤตในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ที่เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในช่วงเดือนเมษายน c313cfb5eb87f16292159edf76cfae1b.jpg
7ad7a016a41df6e02e8fb41a74595b54.jpg
df8192ff9756f8f4eb63383d05123ab0.jpg
โดยศูนย์พักคอย MJU Well-Being Hospitech จะใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามมาแล้ว จะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสันทรายบริหารจัดการระบบ โดยติดตามจากกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขและการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีทีมคณะพยาบาล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่ มีบริษัทรับเหมาดำเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อจัดการอย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบข้างอย่างดีที่สุด ตลอดจนมีการจัดสรรเส้นทางสัญจรเข้า-ออก แยกเฉพาะไม่ปะปนกับผู้สัญจรทั่วไป ในเบื้องต้นตึกแรกสามารถรองรับผู้สัมผัสเชื้อได้ประมาณ 130 คน และสามารถขยายเพิ่มไปอีก 1 ตึก สามารถรองรับได้อีก 100 คน โดยเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปในช่วงบ่ายวันนี้be26a5e593dbb773629f16137ed3a254.jpg
3dd4e2fd111e6675eda3368fb04bdd7c.jpg
9586092fef34a12d1bf6521a9e9cf6e9.jpg
023cf59e72ca41e5089a86fa20aaae90.jpg
ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดตั้ง CI หรือ Community Isolation เป็นอีกแนวทางในการแยกกักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน ให้มาอยู่ในพื้นที่ควบคุม 14 วัน หลังจากนั้นหากไม่มีอาการก็แสดงว่าร่างกายมีการต่อสู้กับเชื้อโรค มีภูมิต้านทาน หรือมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ซึ่ง CI จะช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล และหากผู้ติดเชื้อยังอาศัยอยู่ที่บ้าน ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การแพร่ระบาดภายในครอบครัว การแยกผู้ติดเชื้อไปอยู่ CI เพื่อเฝ้าดูอาการ หากมีความผิดปกติก็สามารถงรักษาต่อได้อย่างรวดเร็ว
aa361bd226c76eaeeef5572f7cc64839.jpg
9bac0e19932955116e178cf3bf8e3a1a.jpg
9a2c1d57faff7359c130f22f8156e9dd.jpg
75834706b45cd7041ad0a971d49d5bd7.jpgทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้ง CI ขึ้นในทุกอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอแล้ว ขอให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชน เข้าใจด้วยว่าการติดเชื้อนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และอยากให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน ผู้ป่วยก็อาจจะเป็นลูกหลาน หรือตัวท่านเอง แม้ว่าทุกคนจะมีการระวังป้องกันตัวที่ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะพลาดติดเชื้อขึ้นมาได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องทำให้ถูกส่งไปรักษาตัวที่กักตัวที่ CI และทุกอย่างมีการควบคุมภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคอยดูแล ผู้ป่วยจะไม่ได้ออกไปไหน 14 วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อรักษาหายก็สามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่