หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่องคมนตรีแถลงเตรียมจัดงานโครงการหลวง2562

องคมนตรีแถลงเตรียมจัดงานโครงการหลวง2562

องคมนตรีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี  ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
e147c682c3df4e66df36a89e1b9b3487.jpgนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคนตรี และประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1574f586b4840f72719d0c59a7e18d76.jpg
0c0999743d395d08ed28c696f7a50de3.jpg
a21c63d4ae0a27138935abf597c495f2.jpgซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวง ให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูงทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งโครงการหลวงโมเดลนี้ นับเป็นศาสตร์พระราชา ที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีการอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8c3b808d33fb233139b032b4d0019748.jpg
c48529df6c37f168d8eb5612d914278c.jpgโดยในปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้มีการเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10″  นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่… ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ส่วนผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง งานโครงการหลวง 2562 นี้

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่