หน้าแรกข่าวด่วนออกไปวิ่ง"บนถนนต้นไม้ที่สวยที่สุด"ในประเทศไทย Run for Yangna 2020

ออกไปวิ่ง”บนถนนต้นไม้ที่สวยที่สุด”ในประเทศไทย Run for Yangna 2020

Run for Yangna 2020 “ยางนา 1000 ต้น หมื่นคนรักษา”
..ออกไปวิ่ง บนถนนต้นไม้ที่สวยที่สุด ในประเทศไทย..

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,จังหวัดเชียงใหม่,สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม, บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล Run For Yangna 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เพื่อช่วยกันฟื้นฟูดูแลต้นยางนา-ขี้เหล็กให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน

กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง จะมีการปล่อยตัว ในเวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง : 12 กิโลเมตร (12 km.) และ Fun Run 5 กิโลเมตร (5 km.)  ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 นี้  ค่าสมัครทุกระยะ ท่านละ 450 บาท Vip 1,000 บาท
การเดิน-วิ่งครั้งนี้  มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนหารายได้ฟื้นฟูดูแลต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอันตรายจากต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก สองข้างถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศวัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

กดลิงค์เพื่อเข้าลงทะเบียนสมัคร https://forms.gle/xxi18fc7wtSN3bRi8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-435 5256 , 089-635-9979
Facebook :  Run for Yangna 2020
E-Mail :  Yangna2562@gmail.com

 

Exit mobile version