หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รร.ยุพราชวิทยาลัย ตั้งจุดคัดกรอง COVID 19 เข้ม ก่อนจะมีการสอบ ONET

รร.ยุพราชวิทยาลัย ตั้งจุดคัดกรอง COVID 19 เข้ม ก่อนจะมีการสอบ ONET

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งจุดคัดกรองตรวจเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในการสอบ ONET ระดับชั้น ม.6 ของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาสอบ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย0247753e1ce2f187eeafac81d892e47c.jpg29 ก.พ.63  รายงานข่าวจากเพจ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย แจ้งว่า ในวันที่ 29 ก.พ. 63 ทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบ ONET ระดับชั้น ม.6 ของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาเข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 47 ห้องสอบ จำนวนนักเรียนประมาณ 1500 คน ดั้งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19 2d45ed519d73b54a5857c358377477db.jpgทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองตรวจเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19 กับนักเรียน และครูผู้คุมสอบอย่างเข้มก่อนเข้าสู่สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการจัดชุดเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการคัดกรองร่วมกับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดร่างกายด้วยระบบอินฟาเรดซึ่งสามารถตรวจวัดนักเรียนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนจัดจุดบริการเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือประจำทุกอาคารที่ใช้จัดสอบ พร้อมทั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยฟรี เพื่อให้บริการนักเรียน ครูและผู้ปกครองที่มาเข้าสอบ ONET ทุกคน5b53c95b1e4258c7e8d535f28045f01e.jpgนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้ครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังต่อไป สำหรับผลการตรวจคัดกรองในการสอบวันแรกนี้ ยังไม่พบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ แต่พบนักเรียนป่วยจากอุบัติเหตุจำนวน 2 ราย ซึ่งกรรมการกลางสนามสอบได้จัดให้เข้าสอบในห้องสอบพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่