หน้าแรกข่าวด่วนเชียงใหม่เริ่มปฏิบัติการ ‘Set Zero’ดับไฟป่าเชียงดาว

เชียงใหม่เริ่มปฏิบัติการ ‘Set Zero’ดับไฟป่าเชียงดาว

13.00น. นี่เป็นภาพมุมสูง ราว 6,500 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังข้อมูลดาวเทียม GISTDA ระบบ VIIRS รายงานพบจุดความร้อน หรือ Hotspot ให้พื้นที่ของช่วงคืนที่ผ่านมา มากถึง 32 จุด

จากการบินสำรวจ ด้วยเครื่อง Cessna 172 ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ภารกิจสนับสนุนกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า หลายจุดตอนนี้ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน สามารถดับได้เกือบทั้งหมดแล้ว ในการปฏิบัติภารกิจ นักบินจะรายงานทั้งพิกัด ทิศทางลม และสภาพพื้นที่ แบบเรียลไทม์เข้าไปยังศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน โดยเฉพาะศูนย์บัญชาการส่วนหน้าฯในแต่ละอำเภอ ทีมอาสาดับไฟ ร่วมถึงทีมร่มบินจิตอาสา ในเข้าสำรวจ ระงับเหตุ และป้องปราม
แต่ในอีกหลายจุด ตามเส้นทางการบินสำรวจในพื้นที่ อำเภอแม่แตง สันทราย พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง พบกลุ่มควันในลักษณะที่กำลังเริ่มไหม้และลุกลาม


มีรายงานว่าวันนี้ กองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่อง AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) เข้าร่วมปฏิบัตภารกิจ “Set Zero”  โดยใช้วิธีกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งเตือน และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ คือ เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ และอำเภอพร้าว อีกด้วย

โพสต์ใหม่