หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ท้าพิสูจน์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ดอย360องศาทุ่งสะวันนาเมืองฮอด

ท้าพิสูจน์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ดอย360องศาทุ่งสะวันนาเมืองฮอด

5HZ5bI.jpg
นายก อบต.บ่อสลี ท้าพิสูจน์ความงามแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “ดอย360องศา” ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองฮอด ชมวิวรอบทิศทางกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีบนยอดดอยแม่โถ มองเห็น3อำเภอเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน พร้อมทิวเขารายล้อม 19
20
นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และอำเภอฮอด เตรียมที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริเวณดอยแม่โถ หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักดีและเรียกกันว่า “ดอย360องศา” หรือ“ทุ่งหญ้าสะวันนา” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อสลี เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายวงกว้างและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป24
25
26
27
โดยความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ตรงบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งอากาศเย็นสบาย จากสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขียวขจีอยู่บนยอดดอย มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากระจายตัวอยู่ห่างๆ กัน ทำให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพื้นล้มลุกขนาดเล็กโดยเฉพาะหญ้า ซึ่งบริเวณนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบตัวแบบ360องศา ทั้งยอดดอยอินทนนท์ และภูเขาที่ล้อมรอบ รวมทั้งพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ผ่านมาเป็นที่ชื่นชอบและรู้จักดีของกลุ่มนักท่องเที่ยวแนวผจญภัย22
23
สำหรับการเดินทางนั้น นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลบ่อสลี บอกว่า จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ฮอด เมื่อถึงตัวอำเภอฮอด แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนฮอด-แม่สะเรียง ไปจนถึงปากทางแยกเข้าหมู่บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี เพื่อขึ้นสู่ดอยแม่โถ ซึ่งจากปากทางถึงจุดหมายระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053- 939239 หรือ 081-8849919

- Advertisment -http://guruchiangmai.com/wp-content/uploads/2020/10/Banner-Website-01.jpg

โพสต์ใหม่