19 มีนาคม 2562 : อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 500 โหล จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดc6f786345870cb8e59528017d939b9a6.jpg โดย นายวิศรุต พิศาล หัวหน้าแผนกปฏิบัติการด้านเทคนิคเครือข่ายวิศวกรรม – เอไอเอส ภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้มอบน้ำดื่มอีก 500 โหลแก่ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 36 กองร้อยทหารพรานที่ 35และ มอบน้ำดื่มอีก 300 โหล แก่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นำไป เพื่อร่วมบูรณาการในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออีกด้วยcb1e5cdb73e42666b580f57f74fffdb3.jpgเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย เรายังมุ่งมั่นและตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจต่อไป