เปิดแล้ว ” I Love Flower Farm ” เริ่มรับลมหนาวกับกิจกรรม UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ซึ่งทางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ของตำบลเหมืองแก้วจัดขึ้น เปิดแปลงดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง เต็มท้องทุ่ง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งช่วงนี้ไม้ดอกเบ่งบานสวยงาม รอให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพความสวยงามไปพร้อมกับชื่มชมการเกษตร และอุดหนุนผลิตภัณฑ์การแปรปรวนของผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้าน 9 หมู่บ้านของตำบลเหมืองแก้ว
พิกัดเริงปอย” I Love Flower Farm ” 33 ตำบล เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ https://g.page/i-love-flower-farm?share
สอบถามรายละเอียดโทร 088-266-7885
ขอบคุณภาพจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่