คนซื้อไม่ขาดสาย ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มช.ร่วมฝ่าวิกฤติปัญหาคุณภาพอากาศและฝุ่นPM.25 จัดหาหน้ากากอนามัยN95และชนิดต่างๆที่ได้มาตรฐาน ขายราคาถูกกกว่าตลาด หนุนให้คนเข้าถึงได้ง่ายและกระตุ้นให้ตื่นตัวสวมใส่ป้องกันสุขภาพ8368ba9a9f5b6c82558818b0efa7d19f.jpgจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5สูงเกินค่ามาตรฐาน จนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ยังมีความความเสี่ยงและแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.62 นี้ ซึ่งหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะชนิดN95ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับประชาชนในการใช้สวมใส่ป้องกันตัวและใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศ อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยชนิดดังกล่าว เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงและขาดตลาด เพราะก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพฯและใกล้เคียงเผชิญสถานการณ์มลพิษอากาศเช่นกัน765e1653d848eab550c79bb80f639bbc.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ “ร้านยาคณะเภสัชฯ” ได้ทำการจัดหาหน้ากากอนามัยชนิดN95 รวมทั้งหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและราคาประหยัด โดยมีราคาใกล้เคียงต้นทุนและถูกกว่าท้องตลาด นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งเบื้องต้นปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวเลือกซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปใช้สวมใส่ป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง1973325f1eb4a12fa6233bfee58e995d.jpgเภสัชกรธรรมพล พรพรหม เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้สวมใส่ป้องกันตัวเองจากมลพิษอากาศเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนและต้องเข้าถึงได้ง่าย จึงมีการจัดหาหน้ากากอนามัย ทั้งชนิดN95 และชนิดต่างๆ มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ย่อมเยา,หลากหลายราคาและรูปแบบ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการสำรองไว้จำนวนมากเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์ปัญหาด้วยc2446689a0f16d8ed76bd231160cf4a4.jpgทั้งนี้หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุดจากประชาชนที่เลือกซื้อในช่วงนี้นั้น คือ หน้ากากอนามัยชนิดN95 ที่สามารถสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ได้ โดยหน้ากากอนามัยชนิดN95 ที่ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน นำมาจำหน่ายนั้น มีหลายแบบให้เลือก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 1 ใน 3 หรือราคาถูกกว่าในท้องตลาดเกือบครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากชนิดนี้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความใส่ใจตระหนักและตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสุขภาพของตัวเองจากมลพิษอากาศ0d5fce792234e22a4d5c56052f2f7bd0.jpgขณะเดียวกัน เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมรอบตัวมีปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องตระหนักและสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองทุกครั้งหากต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร โดยในกรณีที่ไม่สามารถหาหน้ากากชนิดN95 มาสวมใส่ได้ อาจใช้หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดาซ้อนทับกันสองชั้นหรือซ้อนด้วยกระดาษทิชชูแล้วสวมใส่ทดแทนได้ ซึ่งแม้อาจจะป้องกันการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้น้อยกว่า แต่ย่อมดีกว่าการรับมลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกายเต็มๆ โดยไร้สิ่งป้องกันใดๆ เลย793dff8f8598dee82f0a7b854275b203.jpgสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการจ่ายยาตามอาการเบื้องต้นโดยเภสัชกรประจำและคณาจารย์เภสัชกร จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจ่ายยาที่มีฉลากยาและข้อมูลจำเป็นครบถ้วน และให้คำอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร.