b68fdab47335e6c3a43f5ec320d7b4e3.jpg
อากาศยานตรวจพบมือเผา ภาพชัด เกิดในพื้นที่สะเมิงใต้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง “รองวรวิทย์” สั่งการอำเภอสะเมิงตรวจสอบเป็นการด่วน “ผอ.กมล” รับลูกส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เร่งตรวจสอบอีกทาง ล่าสุดทางพื้นที่อ้างลงตรวจสอบเป็นการเผาเศษไม้ในไร่อ้างเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แต่หลายคนยังสงสัยในเรื่องพื้นที่และช่วงเวลาในตอนนี้อนุญาตให้ทำการเผาได้หรือไม่
ed003ba52f10d7c77472f60c06f3d9af.jpg
acd89be42cace49643b74b6327bd7d85.jpg
dd5e1b7b608d0aea37b478676ea0be8a.jpg
เมื่อวานนี้( วันที่ 27 เมษายน 2565) ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานป่าไม่ กองทัพภาคที่ 3 กองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ประชุมผ่านระบบซูมไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่eb8dee7c9efbb73353255fabc0bba14c.jpg
8a515a84eef730e7bae5b467c0a913ac.jpg
1a61646b47668c6af532e68fb1ed0576.jpg
06b1c22639b6d04852fd0cb246f54760.jpg
ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนจากกองทัพอากาศได้ชี้แจงการตรวจพบจุดเกิดไฟซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพจากอากาศยานของกองทัพอากาศ โดยมีจุดเกิดไฟป่าในช่วงเช้าของวันที่ 27 เม.ย. 65 เกิดขึ้นจำนวน 4 จุด ในพื้นที่ อ.สันกำแพง และ อ.ดอยสะเก็ด พร้อมกันนี้ยังได้รายงานอีกว่า อากาศยานสามารถบันทึกภาพคนจุดไฟในพื้นที่ป่าได้ ซึ่งบันทึกภาพได้ที่ พิกัด 18° 48’ 2.00″ N 98° 39’ 59.00″ E โดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่50edd11627de631830465adb5b292dac.jpg
abfde3f48b3cb8c872958033f03bd316.jpg
d16618d1626ca213bb23d44fc687f099.jpg
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้สั่งการในที่ประชุมไปยังอำเภอสะเมิงให้ทำการตรวจสอบทั้งพื้นที่และคนที่ปรากฏตามภาพที่กองทัพอากาศบันทึกได้ ซึ่งอำเภอสะเมิงรับทราบนำไปสู่การปฏิบัติ ด้าน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบว่าจุดพิกัดดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำการตรวจสอบกรณีตามที่ปรากฎตามภาพและให้รายงานผลการตรวจสอบเร่งด่วน25fceb3d5d9641f430f9949da475bde1.jpg
4189f04388d6dbbbb31c0d14225a85d0.jpg
a210caf1d7d75f25d46a857ca488545b.jpg
และล่าสุด ฝ่ายปกครอง อ.สะเมิงลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วกรณี ภาพที่โดรนจับภาพได้แค่เผาเศษไม้ในพื้นที่ขอบริหารเชื้อเพลิงตามระบบ โดยรายงานกลับมายังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า
“กรณีเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ชี้เป้าพื้นที่ไฟไหม้ท้องที่ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง และให้ อำเภอเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว นั้น ภายใต้การอำนวยการของนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง/ ผอ.ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอสะเมิง ได้มอบหมายให้ นปพ.สะเมิง ร่วมกับ ผญบ.ป่าคา ม.11 ต.สะเมิงใต้ คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรหย่อมบ้านอมโก๋น เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ดังกล่าวพบว่า ลักษณะพื้นที่เป็นไร่หมุนเวียนท้องที่บ้านป่าคา(หย่อมบ้านอมโก๋น) ม.11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และได้รับอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบ fire d และได้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้ว และวันนี้เจ้าของพื้นที่ได้นำเศษไม้ที่เผาไหม้ไม่หมดมากองรวมกันเป็นจุดๆ เพื่อบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่ง”e2ad73b7bbc5a8ad64cb0caa75f594a3.jpg3dd5d6c9c825e78bb7de1304585ddb69.jpg
อย่างไรก็ตามทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องทำการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบยืนยันอีกครั้งว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำกินลักษณะไหน พิกัดอยู่ในเขตป่า หรือพื้นที่เอกสารสิทธิ์ทำกินและพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในช่วงของการประกาศห้ามเผา หรือพื้นที่อนุโลมให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้มีการส่งภาพสภาพพื้นที่ ที่เข้าตรวจสอบพว่าเป็นพื้นที่ลักษณะลาดชัน มีลักษณะของการเผาท่อนไม้ใหญ่ที่หักโค่นลงมาเหมือนลักษณะของการปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตร แต่ต้องตรวจสอบดูว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารหรืออนุญาตให้ทำการเกษตร หรือเป็นการแผ้วถางพื้นที่ป่าเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฏหมาย